46 millioner mer til båt og ferge i Nordland

Ny finansierings modell for ferger og hurtigbåter gi Nordland 21 millioner ekstra, dette gir fylkeskommunen mulighet til å fortsatt prioritere gode løsninger for oss som bor og virker her i nord, sier Margunn Ebbesen (H)

I kommuneproposisjonen som presenteres i dag foreslår regjeringen en ny finansierings modell for båter og ferger som drives av fylkeskommunen.

— Vi vet alle at vi har store og små fergesamband i fylket, vi har viktige hurtigbåtruter som knytter øyene og de som bor der tettere inn til fastlandet. Alt dette gjør at vi har muligheten til å bo og virke slik vi gjør i vårt land. Med de nye nøklene for ferger og hurtigbåter får Nordland tilført 21 millioner ekstra enn hva de får med dagens nøkler, sier Ebbesen og mener dette gir fylkeskommunen mulighet til å fortsatt prioritere gode løsninger for oss som bor og virker her i nord.

Videre så bevilger regjeringen ytterligere 100 millioner til fergefylkene, hvor Nordland får omlag 25 millioner av disse.

-Den nye modellen gir en mer rettferdig fordeling som bidrar til at Nordland fylke vil kunne bruke ytterligere 21 millioner kroner på gode samferdselsløsninger i fylket, til sammen vil det bli 46 millioner, sier hun.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg (Frp)

-Dagens finansieringsmodell for ferge og båt har store svakheter. I praksis gis samme tilskudd til fylkeskommunen for alle fergesamband, uavhengig av om sambandet er langt eller kort eller hvilket farvann en opererer i, sier Freiberg.

Freiberg opplyser at regjeringen legger opp til en årlig ekstrabevilgning.

-I tillegg til at Nordland fylke får mer til hurtigbåter og ferger, får de også ytterligere økning i frie midler gjennom denne årlige ekstrabevilgningen på 25 millioner. Dette gjør regjeringen nettopp fordi vi vet at gode samferdselsløsninger er viktig for næringslivet i fylker som Nordland, hvor vi har stor aktivitet og bosetting utenfor fastlandet, avslutter Freiberg.


Ny kostnadsnøkkel

  • Ny finansieringsmodell for båter og ferger som drives av fylkeskommunen, dette har vært etterspurt lenge, og for Nordland betyr denne nye nøkkelen 21 millioner mer til ferge/hurtigbåtdrift.

  • 100 millioner i særskilte bevilgninger til fergefylker, Nordland får om lag 25 millioner av disse

  • Gir mulighet for investeringer i mer miljøvennlig teknologi

Fakta

  • Om lag 30 mill. passasjerer fraktes hvert år med båt og ferge, blant annet til og fra jobb.

  • Mange barn og unge langs kysten er avhengige av båt eller ferge til skole, og dette utgjør om lag 700.000 reiser hvert år

  • Norsk næringsliv er avhengig av gode tilbud for å utnytte mulighetene for verdiskapningen som ligger langs kysten.

  • Ferjeavløsningsordningen er tilpasset den nye nøkkelen.