Å stille krav er å bry seg!

Jeg mener ikke at man trenger flere nye tiltak. Det største problemet vi har er holdningen og uvitenhet hos arbeidsgivere som gjør at de ikke tør å ansette noen med nedsatt funksjonsevne sa Diana Johnsen i sin tale til Høyres landsmøte 2023

Diana Kristine Johnsen på talerstolen under Høyres landsmøte 2023

I dag er det ca. 360 000 uføretrygdede i yrkesaktiv alder i Norge. Mange av disse har lyst til å jobbe, og har en helt eller delvis arbeidsevne.

Selv var jeg 18 år den gangen Aetat, altså gamle NAV tilbydde meg uføretrygd, før jeg kom neppe til å få meg jobb uansett… Det var et hard slag for en 18 årig nordlending med bein i nesa og en vilje av stål. Ikke F om jeg skulle la meg lure. Siden den gangen har jeg utdannet meg og jeg har jobbet både i det private, har vært selvstendig næringsdrivende og jobber i dag 100 % stilling.

Men på den veien til i dag har jeg møtt mange fordommer, uvitenhet og mangel på kunnskap om hvilken ressurser man har selv om man «ser litt dårlig»… Jeg tror det er svært viktig for alle mennesker å ha en jobb, være en del av miljø, føle at man gjør noe nyttig. Det har vært satt i gang mange ulike og gode tiltak før å få flere i jobb. Men det er dessverre ikke nok.

Jeg mener ikke at man trenger flere nye tiltak. Det største problemet vi har er holdningen og uvitenhet hos arbeidsgivere som gjør at de ikke tør å ansette noen med nedsatt funksjonsevne.

Man må også tørre å stille større krav til personer med funksjonsnedsettelse, og slutte med å behandle dem som personer som ikke kan eller vil bidra.

Hadde det vært opp til meg hadde vi innført aktivitetsplikt for personer på uføretrygd. Det kan være alt fra trening, til å spise sammen med folk på sykehjemmet eller bidra på en eller annen måte.

Det er viktig å gjøre noe meningsfylt, og alle kan bidra med noe. Det er en stor gruppe mennesker der ute med gode ressurser vi i dag ikke benytter oss av.