Alt om Nordland Høyres nominasjonsprosess

Det nærmer seg valg, nedenfor kan du se hvordan nominasjonskomiteen til Nordland Høyre jobber.

DatoStedSakFristAnsvar
22.marsTeamsKonstituerende møte. Vedta datoplan Nominasjonskomiteen
Mars Sittende representanter og vararep tilskrives med spørsmål om de ønsker gjenvalg.Svarfrist innen .1maiKomiteleder/ sekretariatet
April Sende ut anmodning til foreningene og sideorganisasjonene om å avholde medlemsmøte for å utarbeide navneforslag til valglisten. Navneforslag skal være i alfabetisk rekkefølge, uprioritert og ikke inneholde mer enn halvparten av navn fra egen kommune.Svarfrist innen 1.maiKomiteleder og Fylkessekretær/ regionrådgiver
April Sende ut elektronisk brev til alle medlemmer med oppfordring til å komme med navneforslag til valglisten.Svarfrist innen 1.maiKomiteleder/ sekretariatet
April Offentlig oppfordring om å komme med navneforslag til listen via nettsider.Svarfrist innen 1.maiKomiteleder/ sekretariatet
Mai Sittende representanter og vararepresentanters svar gjøres kjent for medlemmer og på Nordland Høyres nettside m.m.Etter 1.maiFylkessekretær
18.MaiTeamsNominasjonskomiteen arbeider selv frem forslag på aktuelle kandidater.Mai-oktoberNominasjonskomiteen
Mai Alfabetisk navneliste over foreslåtte og standard kandidatavtale sendes ut til foreslåtte med spørsmål om de ønsker å stå som listekandidat eller ikkeMaiFylkessekretær
Juni Aktuelle kandidater fyller ut kandidatpresentasjon Den enkelte kandidat
Juli Informasjon om valgbare kandidater sendes til nominasjonskomiteen og lokalforeningene.JuliFylkessekretær
August Prøvenominasjon28.augustLokalforeningene
15.August Elektronisk rådgivende urnominasjon28.augustSekretariatet
Uke.34
 Resultatet fra rådgivende prøvenominasjon og urnominasjon gjøres kjent for medlemmer på Nordland Høyres nettside.Etter 28.augustRegionrådgiveren
29.augustteamsNominasjonskomitemøte:  Gjennomgang av prøve- og urnominasjonen. Lage en plan for gjennomføring av kandidatintervju Nominasjonskomiteen
September/ oktober Intervjuer med aktuelle kandidater gjennomføres.SeptemberLeder av nominasjonskomiteen
11.oktoberFysiskNominasjonskomitemøte: Endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling, utarbeides på bakgrunn av egne vurderinger og resultatene fra rådgivende prøvenominasjon og urnominasjon. Nominasjonskomiteen
Oktober Alle kandidater undertegner kandidatavtaleFør nominasjons- møtetLeder av nominasjonskomiteen
Vanligvis samtidig med utsendelse av innkalling til nominasjonsmøtet Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres og legges ut på Nordland Høyres nettside og SoMe, sendes til listekandidatene, foreningene og sideorganisasjonene.Senest 22.oktoberKomiteleder og fylkessekretær
05.november Nominasjonsmøte Fylkesleder/ fylkessekretær
November – 31.03.23 kl. 12.00 Tillitsvalgte for listen er kontaktpersoner overfor myndighetene og sørger for at valglisten blir innlevert, stemplet og godkjent av valgstyret for Nordland fylkeskommune innen fristen.Innen 31. mars 2023 kl. 12.00Tillitsvalgte for listen/ fylkessekretær

Nominasjonskomiteen i Nordland Høyre 2022 består av:

Leder: Børge Larsen

Nestleder: Grethe Fjærvoll

Medlem: Espen Haaland

Medlem: Gitte Øgård

Medlem: Roar Wessel Olsen

Medlem: Wenche Vanje-Remlo

Medlem: Stig Sørra