Ambulanseflytjenesten er viktig for oss i nord

Ambulanseflyene er en viktig del av helseberedskapen i Norge. Her i nord er denne tjenesten avgjørende for at vi skal føle oss trygge på å få nødvendig helsehjelp. Situasjonen som har oppstått er krevende, og tas på høyeste alvor.

Vi, som stortingsrepresentanter fra nord og fra regjeringspartiet, har blitt kritisert for å sitte stille i båten og ikke ta situasjonen på alvor. Det er feil. Vi, i lag med våre kollegaer fra regjeringspartiene fra de nordlige fylkene har jobbet aktivt opp mot helseministeren og hatt tett dialog med departementet om utviklingen i situasjonen.

Det verserer en del misforståelser og feil i saken, som dessverre har fått lov å befeste seg som sannheter. Det er sterke røster i medier og deler av opposisjonen på Stortinget som ønsker å annullere kontrakten med Babcock og forlenge dagens avtale med Lufttransport. Kontrakten med Babcock er inngått på lovlig vis, og kan ikke reverseres uten betydelige kostnader og juridiske konsekvenser. Å forlenge avtalen med Lufttransport vil være ulovlig. Vi synes det vil være uklokt av Stortinget å be helseministeren bryte lover Stortinget selv har vedtatt. Dersom det skjer risikerer vi å sitte igjen uten et lovlig tjenestetilbud sommeren 2019. Det er ingen tjent med. Det må være lov å spørre om disse røstene virkelig vil forsvare å bruke kanskje flere hundre millioner til opprydding etter kontraktsbrudd enn til helsetjenester for innbyggerne.

En annen feil er påstanden om at Babcock kommer til å levere tjenester av dårligere kvalitet. Babcocks tilbud kommer til å gi befolkningen i Nord-Norge et bedre helsetilbud enn vi har i dag. Alle tilbudene som var med i konkurransen var av svært høy kvalitet. Det er riktig at Lufttransports tilbud scoret 0,49 poeng bedre enn Babcocks på en skala fra 1 til 10. Dette var derimot til en betydelig høyere pris. Det blir likevel feil å påstå at man sparer penger på å velge tilbudet fra Babcock all den tid dette vil koste 100 millioner kroner mer årlig, enn tilbudet vi har i dag.

Når vi også tar med at med den nye leverandøren så vil det fra 1. juli 2019 bli nye kortbanefly på alle baser med bedre navigasjonsutstyr og bedre sikkerhetsutstyr om bord. Tjenesten får et jetfly på Gardermoen som kan nå Svalbard og Nord Norge med mye utstyr og flere leger og sykepleiere om bord. Jetflyet vil erstatte dagens propellfly på Gardermoen, og vil føre til betydelig kortere responstid. Det settes også inn en besetning på bakvakt som kan hentes inn ved sykdom og fravær. Bakvakt er nytt og gir tjenesten økt tilgjengelighet og bedre beredskap. Babcocks tilbud er med andre ord en betydelig forbedring av tjenesten, fra hva det er i dag.

Luftfart har et svært komplisert regelverk og er en komplisert sektor både teknisk og sikkerhetsmessig. Under sosialminister Tove Strand Gerhardsen (Ap) ble det bestemt at den operative delen av tjenesten – det å drifte tjenestens helikoptre og fly skulle kjøpes inn med reell konkurranse. Siden 1988 har da disse tjenestene vært ute på anbud med gode resultater. Å drive luftfart krever en helt annen kompetanse enn det spesialisthelsetjenesten skal ha. Vi mener at helsetjenesten skal være gode på å gi helsehjelp, og ikke på å drifte et eget flyselskap. Dette har fungert siden 1988, da Arbeiderpartiet bestemte at driften av luftambulansetjenesten skulle settes ut på anbud. Dette har gitt oss en bedre tjeneste, og de private aktørene har vært pionerer i utvikling og drift av luftambulansetjenestene i Norge.

Det er ingenting ved dagens situasjon som tilsier at Babcock ikke kan levere flyambulansetjenester i tråd med kontrakten fra neste år. Frem til 1. juli 2019 er det imidlertid Lufttransport AS som er ansvarlig for tjenesten og som skal bidra til at overgangen til ny leverandør blir sømløs.

Situasjonen som oppsto i slutten av april, der ambulanseflyene i hele landet sto på bakken, kom etter at det ikke ble en løsning i forhandlingene mellom Norsk flygerforbund og Babcock om overgang for pilotene til det nye selskapet. Det er positivt at Babcock og NHO nå har kommet på banen med et nytt tilbud, som innebærer at alle pilotene får jobbtilbud, og at det er dialog mellom partene.

Vi håper først og fremst nå at alle bidrar slik at vi får tilbake et trygt tjenestetilbud som best mulig ivaretar befolkningens trygghet, og at vi fremover kan ha en debatt på et faktabasert grunnlag.