Ap vil finansiere subsidierte jobber i offentlig sektor sørpå

Leder i Nordland Høyre, Jonny Finstad

En Ap-finansiert rapport viser at økt offentlig forbruk kan skape flere arbeidsplasser på kort sikt, og da spesielt med tanke på ledighetskrisen på Vestlandet. Når arbeidsplasser forsvinner i oljesektoren vil altså Arbeiderpartiet øke skatter og avgiftene i hele landet for å erstatte private jobber sørpå med arbeidsplasser i offentlig sektor.

Norge trenger flere lønnsomme private arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet. Nord-Norge har lav arbeidsledighet og bruk for arbeidskraft, kapital og kompetanse til å utvikle naturressursene og mulighetene i nord. Ap og venstresiden lever i villfarelsen at man kan bevilge seg til økt verdiskaping.

Veksten og mulighetene i Nord-Norge er mye større enn i resten av landet, og «gullkysten» i nord sitt bidrag til nasjonaløkonomien vil øke kraftig fremover. Derfor bør det investeres og legges til rette med tiltak og infrastruktur for verdiskaping i nord.

Tenk om Arbeiderpartiet viste samme omsorg tidligere, da torskekrisa slo brutalt inn over Nord-Norge på slutten av 80 tallet?

Arbeiderpartiet gjør forsøk på å tilfredsstille velgermassen på Vestlandet, og Gahr Støre mener altså at det beste vi kan gjøre nå er å skattlegge bedrifter og eiere også i Nord - for at flere skal leve av offentlige overføringer sørpå. Det vil ikke bidra til langsiktig omstilling, det grønne skiftet og nye lønnsomme bærekraftige arbeidsplasser i Nord som landet nå trenger.

Regjeringen har allerede lagt til rette med balanserte tiltak mot ledigheten på Vestlandet, men dette er og må være tiltak vi kan «skru av» når flere kommer i arbeid og økonomien normaliserer seg. Dette er ikke en «offentlig» finanskrise som går over, men en nødvendig og varig omstilling i næringslivet som følge av fallet i oljeprisen.

Vi må unngå varig økte offentlige utgifter - hvor Arbeiderpartiets løsning altså er det stikk motsatte, og vil kunne ramme Nord-Norges behov for prioritering av økonomiske midler og tiltak i framtidige statsbudsjett.

Når Nord-Norge skal utrustes til å bli fremste bidragsyter til Norges nasjonaløkonomi, så gjør man ikke det ved å subsidiere flere offentlige arbeidsplasser sørpå. Derimot trenger vi en offensiv og moderne verdiskapingspolitikk. Dette arbeidet er regjeringen i gang med, og det er nå rekordresultater i Nord-Norge.  Dette må ikke Arbeiderpartiet få ødelegge med gammeldags subsidiepolitikk og overføring av Nord-Norsk næringslivs penger sørover.

Velkommen til nord – en landsdel i vekst og optimisme.

 

Jonny Finstad
Fylkesleder i Nordland Høyre