Bekymret for bønders livsgrunnlag

Utspill fra fylkestingsrepresentant for Høyre Jim Simonsen Jenssen under fylkestinget i Nordland i februar 2024

– Veterinærmangelen er ikke bare et spørsmål om dyrs helse, det er en direkte bekymring for husdyrbønders livsgrunnlag, sier fylkestingsrepresentant for Høyre i Nordland, Jim Simonsen Jenssen. Han mener det må på plass strakstiltak.

Jim Simonsen Jenssen (H) er bekymret for veterinærsituasjonen i Nordland.

Veterinærsituasjonen i Nordland er preget av mangel på fagfolk og behov for et bedre tilbud, mener høyrepolitikeren. 
– Både rekruttering av nye veterinærer og styrking av kommunenes evne til å oppfylle lovpålagte oppgaver må til, sier Jenssen. Denne uka behandler Nordland fylkesting hvilke innspill som skal gis til jordbruksforhandlingene 2024. I den sammenhengen løfter komitéleder for næring Jim Simonsen Jenssen problemstillingen rundt veterinærtilbudet i fylket.

Bekymret for veterinærtilbudet

Spesielt i Nordland står flere kommuner overfor betydelige utfordringer med å tilby en tilfredsstillende veterinærtjeneste. Jenssen mener det finnes flere muligheter for å løse floken. 

– Vi foreslår mentorordninger som kan styrke rekrutteringen av veterinærer. I tillegg vil bedre tilskuddsordninger til spesielt små distriktskommuner være positivt. Ordningene er avgjørende for å sikre en forsvarlig veterinærtjeneste over tid, noe som igjen vil være til stor nytte for husdyrbøndene og sikre at yrket er attraktivit, mener Jenssen.

Små kommuner må ikke stå alene

– I Nordland har flere kommuner kjempet en tøff kamp for å opprettholde en god nok veterinærtjeneste. Dette er ikke akseptabelt. Det er på høy tid å styrke tjenestene. Små distriktskommuner må ikke lenger stå alene i kampen for en solid veterinærtjeneste, understreker Jenssen. Høyrepolitikeren mener det nå er viktig å sette fokus på problemstillingen, særlig med tanke på regjeringens kutt som førte til at over 20 prosent av studieplassene på veterinærstudiet forsvant.