Beredskap i nord

Fylkesstyret i Nordland Høyre har vedtatt følgende uttalelse.

Nordland Høyre er opptatt av at beredskapen i nord skal være optimal. Det har over tid skjedd en økning i aktiviteten i nord. Fisken trekker lengre nord som betyr at fiskeaktivitet foregår lengre nord enn redningsressursene i dag finnes. Det satses bredt på turisme som tilsier at det er en økning både i cruisetrafikk nordover, samt at vinterturisme og vakker natur tiltrekker seg nye aktivitetsgrupper med fjellturisme og annet. Dette er aktiviteter som også skjer i vanskelige klimatiske forhold, det er lange avstander og lange mørkeperioder. Hendelser under slike forhold gjør redningsarbeid krevende.

Som en konsekvens av økt aktivitet i nord krever Nordland Høyre at beredskapen også må økes kraftig. Dette gjelder både ressurser til overvåkning og redning

Beate Bø Nilsen, Fylkesrådslederkandidat,

Joakim Sennesvik, Fylkesordførerkandidat,

Anita Sollie, 3.-kandidat til fylkestinget