Bodø vil ha borgerlig regjering

Fersk meningsmåling tatt opp 5.- 7. september viser at Bodø vil ha fortsatt borgerlig regjering og Erna som statsminister.

Begge regjeringspartiene holder nivået fra 2013, og klart flertall for de borgerlige partiene.

Både Ap og Rødt kollapser totalt i Bodø. Ap tilbake 8,5% siden stortingsvalget i 2013. Rødt har bare en tredjedel av oppslutningen fra kommunevalget i Bodø.

-Det er åpenbart at velgerne i Bodø ikke liker det rød-røde eksperimentet de er med på, og at de ikke ønsker tilsvarende eksperiment nasjonalt, mener fylkesleder og 2. kandidat Jonny Finstad.

Bodø har slitt med både økt eiendomskatt og motvilje mot private aktører fra de rød-røde som styrer byen i dag.

-Nå trenger vi trygg styring og mer av den politikken som virker. Ikke eksperimenter. Dette er et tydelig signal fra velgerne i Bodø om at de er lei det rød-røde styret, sier gruppeleder for Bodø Høyre Grethe M. Fjærvoll.

-Dette gir en fantastisk motivasjon til å stå på helt frem til valglokalene stenger. Erna er vår ny by-ny flyplass-statsminister, avslutter en smilende gruppeleder Grethe M. Fjærvoll.

På spørsmålet om det var stortingsvalg i dag har 26,2% svart at de vil stemme Høyre. På spørsmålet om det hadde vært kommunevalg i dag svarer hele 38,2% at de foretrekker Høyre.

Parti

Stortings-valget 2013

September 2017

Endring

Høyre

26.9

26.2

-0.7

Ap

29.9

21.4

-8.5

Frp

20.2

19.6

-0.6

Sp

3.2

10.7

+7.5

SV

5.7

7.7

+2

MDG

2.7

5.0

+2.3

Rødt

2.0

3.0

+1

Venstre

4.1

2.8

-1.3

KrF

3.5

2.5

-1

Andre

1.8

1.1

Parti

Kommune-valget 2015

Respons September 2017

Endring

Høyre

33.8

38.6

+4.8

Ap

30.2

23.7

-6.5

Frp

9.5

10.1

+0.6

Rødt

10.4

6.4

-4

SV

3.8

6.4

+2.6

Sp

3.3

6.0

+2.7

MDG

2.9

4.0

+1.1

Venstre

3.2

3.0

-0.2

KrF

2.6

1.6

-1

Andre

0.4

0.2

Barometeret er basert på 600 intervjuer. Målingen er gjennomført i perioden 5. – 7. september 2017 ved telefonintervjuing. Feilmarginer 2 og 3.5 prosentpoeng .

Her finner du hele målingen.