De rødgrønne lukker døren for private barnehager

Det har i flere år vært en nasjonal dugnad for å sikre alle barn en god barnehage. Heltene bak noe så viktig som full barnehagedekning blir nå mistenkt fra de rødgrønne partiene at de har andre hensikter enn å drive god barnehage.

Dekan Erlend Bullvåg ved Nord Universitet gikk ut på kvinnedagen 8. mars og hyllet kvinner som turte å satse på barnehageetablering og mente barnehagesektoren er en av de største suksessene for kvinnelige gründere i norsk historie.

Både Sv og Sp har i sine nye stortingsvalgprogram vedtatt at det skal bli forbudt for private eiere av barnehager å ta ut utbytte. Ap har samme forslag til vurdering til sitt landsmøte.

Her har enkeltpersoner brukt både privat kapital og uhorvelig mange timer ulønnet arbeid for å etablere en god barnehage. Nå skal de frarøves muligheten til å en dag ta utbytte fra overskuddet for å kompensere for alt de har investert.

Jeg besøkte før påske Elin Westernes i Trollmyra barnehage i Bodø. Og hun var tydelig oppgitt over å bli sett på på en slik måte av venstresiden i norsk politikk.
«Når skal vi få anerkjennelse og respekt for den jobben vi gjør og har gjort» sier hun. Hun fortalte sin historie om hvordan hun i lag med sine ansatte hele tiden har vært opptatt av å holde en meget god kvalitet på barnehagen, og at det gledet henne å høre barnehagen og de ansatte bli omtalt som meget god. Det settes store kvalitetskrav til barnehagene og det koster. Dette er vi selvsagt enig i, og da er de ansatte utrolig viktige for å få en god kvalitet og anerkjennelse for at barnehagen drives godt.

Elin Westernes fortalte til meg at hun nå kjenner på en oppgitthetsfølelse når hun hører om hva de rødgrønne partiene tenker om henne og flere andre dyktige kvinnelige gründere. At jeg en dag i fremtiden ikke skal få lov til å ta ut et mulig utbytte for alt det arbeidet og de pengene jeg har lagt ned i dette, synes hun naturlig nok er urimelig. Men, som hun sier; de var ikke der når vi hadde dårlig økonomi og jeg selv brukte sommerferier og fritid til å vaske i barnehagen, eller stilte opp når mannen min brukte kvelder og helger på å skifte kjøkken her i barnehagen, avslutter Westernes.

Nok en gang ser vi at systemet settes foran mennesker når venstresiden skal utvikle politikk. I dag er det 139 553 barn i private barnehager, og det er 143 096 barn i offentlige barnehager. Hvorfor er det et problem at kvinnelige gründere i fremtiden skulle få lov å ta ut utbytte, og er det et problem i dag? Tall fra Private Barnehagers Landsforbund viser at eierne i private barnehager nesten ikke tar ut utbytte. I 2015 ble 0,4 % av driftskostnadene tatt ut i utbytte.