De nye drosjereglene åpner for konkurranse i byene mens distriktene ivaretas

Regjeringen foreslår modernisering av drosjereguleringene. De nye reglene sikrer drosjetilbudet i distriktene og åpner for mer konkurranse i byene, mener fylkesrådsleder Beate Bø Nilsen fra Nordland Høyre.

I dag uttalte Tomas Norvoll at de nye reguleringene er på kollisjonskurs med distriktene. Nordland Høyre er uenig med fylkesrådslederen.

 • De nye reglene bidrar til at folk får et bedre drosjetilbud i hele landet. Verden går fort framover, og vi må se mulighetene i dagens og morgendagens teknologi. Nå tilpasses drosjeregelverket til folks forventninger om et lett tilgjengelig og effektivt drosjetilbud. Endringene skal sørge for at drosjemarkedet fungerer bedre enn det gjør i dag, sier Beate Bø Nilsen, fylkesrådslederkandidat for Nordland Høyre.
 • Det legges til rette for bedre konkurranse i byene og dermed at det vil kunne bli et bedre og billigere drosjetilbud for kundene, samtidig som tilbudet i distriktene sikres.

Det somforeslås er:

 • Åpne for mer konkurranse. Det skal ikke lenger være tak på hvor mange løyver som kan tildeles. Drosjene trenger ikke lenger å være tilknyttet en drosjesentral.
 • Det blir færre krav til løyvehaver, men flere krav til sjåføren.
 • Siden behovene er ulike, foreslås ulike regler for byområder og distriktene:
  • I byermed flere enn 20 000 innbyggere (38 av 422 kommuner, i Nordland 2 kommuner) blir det fri konkurranse. For å kjøre drosje må man ha godkjent drosjebil, løyve og oppfylle nye fagkompetansekrav. Som andre seriøse aktører må man selvsagt følge gjeldende lover og regler.
  • Itettsteder og områder med færre enn 20 000 innbyggere og befolkningstetthet under 80 personer pr kvadratkilometer (384 av 422 kommuner, i Nordland 42 kommuner), kanfylkeskommunen tildele tilskudd og/eller eneretter lokalt hvis markedet alene ikke gir et godt nok tilbud.
 • Nyefagkompetansekrav til sjåføren, og krav om 2 års førerkort klasse B for åfå kjøreseddel.
 • Alledrosjeturer skal loggføres, av hensyn til sikkerheten for både passasjer og sjåfør