– Debatten om ressursene i kystsonen er altfor følelsesladet, hvor frykt og verneperspektivet får råde

– Nordland Høyre ønsker fart i debatten om livet i kystsonen i Nordland og i Nord-Norge. Høyre er krystallklar på at vi ønsker en konsekvensutredning før vi tar en beslutning om olje og gass i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Nordland Høyre ønsker å sette seg i føringen på mulighetene i fylket. Synd det ikke er flere Nordlandspolitikere som ønsker å stille.

– Velgerne i Nordland fortjener å høre fra sine representanter og kandidater hva dem mener, og hvorfor, i en sak som handler om mulighetene i sitt fylke, sier fylkesleder og stortingskandidat for Nordland, Jonny Finstad.

– Nordland Høyre ønsker fart i debatten om livet i kystsonen i Nordland og i Nord-Norge. Høyre er krystallklar på at vi ønsker en konsekvensutredning før vi tar en beslutning om olje og gass i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja var i helgen nok en gang samlet til en folkefest mot olje og gass i nord, inkludert en politikerdebatt, i Svolvær. Og i den forbindelse var listen nesten full av de «nasjonale» politikerne i partiene, ikke Nordlandspolitikerne. Nordland Høyre ønsket i utgangspunktet ikke å delta på en folkefest mot olje og gass aktivitet i nord.

Nordland Høyre mener miljø- og klimadebatten er viktig, men varig vern av LoVeSe er ikke veien å gå. Ikke før en konsekvensutredning er gjennomført.

– Debatten om ressursene i kystsonen er altfor følelsesladet, hvor frykt og verneperspektivet får råde. Nordland har store ressurs og utviklings- muligheter innenfor både vannkraft, olje og gass, mineraler, fisk, oppdrett, turisme og mineraler. Vern av LoVeSe er blitt en symbolsak for nasjonale verneinteresser som ivrer etter å verne det meste av naturressursene i nord. Nordland Høyre ønsker derimot en debatt på verdiskaping fra kystsonen – ikke vern, sier Jonny Finstad som er fylkesleder og kandidat til høstens stortingsvalg.

Jeg har en fremtidstro for at Nord-Norge skal få en større del av verdiskapningen innen olje og gass nettopp fordi vi kan bidra til å øke tilgangen til mer miljøvennlig energi og til det grønne skiftet på en fornuftig måte. Norge kan med sine teknologimiljøer, økonomiske ressurser og strenge miljøkrav i nord, utvikle nye teknologiske løsninger og vise veien til lavutslippssamfunnet, mener Jonny Finstad.

Jonny Finstad kan kontaktes på mob: 94144727