Desentralisering av offentlige funksjoner og kompetansearbeidsplasser

Uttalelse fra Nordland Høyres fylkesårsmøte 2022

Mernytten en offentlig stilling skaper for kommunene med relativt få offentlige stillinger, er vesentlig større enn mernytten samfunnet taper hvor der allerede er mange offentlig ansatte.

Nordland Høyre registrerer at det foregår lite utvikling for å få lyst ut stedsuavhengige statlige arbeidsplasser, og oppfordrer regjeringen Støre til å aktivt arbeide for at offentlige arbeidsplasser flyttes ut til distriktene av Norge. Yngre, høyt utdannede arbeidstakere har ofte sin første arbeidsplass i offentlige virksomheter, men når disse først starter sin yrkeskarriere i større byer er det vanskeligere å få disse til å flytte ut i distriktene.

De mindre byene og tettstedene har stor mangel på ung kompetent arbeidskraft, vi trenger utlyser derfor en mer distriktsvennlig politikk for å kunne skape videre vekst og utvikling og være pådrivere i frivilligheten. Det vil bidra til å få en bedre alderssammensetting på innbyggerne.