Nordland og Nord-Norge være «på banen».

Ellers blir vi overkjørt av andre landsdeler og miljøer som griper de muligheter som til enhver tid oppstår i samfunnet. Bakstrevere og pessimister har aldri skapt en eneste arbeidsplass. I valgkampens hete er det ikke alle som makter hverken å se eller tenke positivt.

Alle piler peker oppover i Nordland, og fylket «går så det suser». Man skulle tro at hele befolkningen, næringslivet og alle politiske partier gleder seg over denne positive utvikling og meget hyggelige tilstand i Nordlands næringsliv og kommuner.

Men i valgkampens hete er det ikke alle som makter hverken å se eller tenke positivt. Tvert imot. Maken til elendighetsbeskrivelser, fiendebilder og nedsnakking av distriktene (det meste av Nordland er distrikt), som den politiske venstresiden bedriver, særlig Senterpartiet, er det lenge siden vi har sett i noen valgkamp. I iveren etter å svartmale politiske motstandere bidrar Senterpartiet til å «slå av lyset» i mange nordlandske bygdesamfunn.

Jeg har brukt det meste av mitt voksne liv til å arbeide for vekst og utvikling i Nordlands langstrakte fylke, og klamret meg fast i Nordland med Vestvågøy som bosted, til tross for en rekke fristende tilbud fra andre deler av landet. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i den elendighetsbeskrivelsen og stakkarsliggjøring av oss Nordlendinger som Sp prøver å få velgerne til å tro på. Hvordan vil Sp få nyutdannede ungdommer og ressurspersoner til å flytte til Nordlands distriktskommuner, dersom alt er bare elendighet?

Det er forunderlig at ikke Sp ser den optimismen som råder i fylket og landsdelen. Arbeidsledigheten er på laveste nivå, veksten øker, det skapes nye jobber, det bygges nye veier, det utdannes flott ungdom til fremtidens kunnskapssamfunn, og det settes stadig nye eksportrekorder fra fylket. Selv innenfor Sp`s kjernesaker, primærnæringene landbruk og fiske, går det bedre enn på mange tiår. Nedgang er snudd til optimisme og vekst. Yrkesutøverne tjener bedre enn på lenge, og flere ungdommer vil satse på både fiske og jordbruk.

Norges befolkning tilpasser seg raskt nye muligheter, og tar del i både kunnskapsutvikling og teknologiske fremskritt i samfunnet. Politikken må derfor stadig raskere tilpasse seg de samfunnsendringer og trender som slår inn med full tynge, blant annet gjennom politiske reformer.

Her må også Nordland og Nord Norge være «på banen». Ellers blir vi overkjørt av andre landsdeler og miljøer som griper de muligheter som til enhver tid oppstår i samfunnet. Bakstrevere og pessimister har aldri skapt en eneste arbeidsplass. Å bruke krefter på å stå med ryggen mot utviklingen, og fremstille oss som ønsker å bo i og utvikle distrikts-Norge som særinger med behov for særlige støtteordninger tjener ingen hensikt. Det bare medfører stigmatisering og tilbakegang.

Med min relativt lange og brede erfaringer fra både politikk, offentlig virksomhet og privat næringsliv kan jeg knapt se at Nordland noen gang før har stått overfor større utviklingsmuligheter. Det er jo også hyggelig å registrere at veksten i Nordland pr tiden er større enn i andre deler av landet. Det er industrifylket, energifylket, reiselivsfylket, fiskerifylket, oppdrettsfylket og matfylket Nordland som har fremtidens ressurser og muligheter. Da må vi i en politisk opphetet valgkamp ikke nedsnakke – men FREMSNAKKE – fylket.

En regjering avhengig av støtte fra SV, Rødt og Mdg er neppe det som gavner Nordland. Overdrevent vern, redusert vegbygging og utvikling av øvrig infrastruktur, og redusert vekstkraft i Nordland kan bli resultatet dersom disse partiene kommer i vippeposisjon.

En fortsatt Høyreledet regjering vil være garantist for fortsatt positiv vekst og utvikling i hele Nordland.