Det er ikke sant!

Når Arbeiderpartiet sier at Regjeringen ikke forstår Nord-Norge og ikke bevilger penger til universitetene.

Både Universitetet i Troms og i Nordland har nettopp fått tilsammen 31,5 millioner kroner i forbindelse med arbeidet med strukturreformer i høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet har fordelt 125,5 av totalt 150 millioner. Midlene går til tiltak som bidrar til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger for å styrke kvalitetsutviklingen i universitets og høyskolesektoren.

Regjeringen bevilger altså 20 millioner til Nord Universitet i Bodø og 11,5 til Arktisk Universitet i Tromsø.

Fordi Høyre tror på Nord-Norge!