Det er ikke sant!

Det er ikke sant når Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland, hevder at regjeringen mangler en aktiv næringspolitikk i sin verktøykasse, eller at regjeringen mangler Nordområdepolitikk.

Regjeringen har fra 2013-2017 satset 3,4 milliarder på Nordområdene.
Regjeringen har økt rammene for næringslivet i Nord-Norge.

Viktigst av alt for næringslivet er å få frem produktene. Derfor har regjeringen økt samferdselsbudsjettet fra 21.539 millioner til 33.866 millioner med satsing på fylkesveier og tunnellsikring.

Totalt satser regjeringen 21.9 prosent av riksveiinvesteringer i landet på veier i Nordland, Troms og Finmark

Fordi — Høyre tror på Nord-Norge!