Det grønne skiftet skjer i nord

Det grønne skiftet skjer i nord


Ingen regioner i Europa er bedre rustet til å møte det grønne skiftet enn det Nord-Norge er. Industrien vår er på mange områder best og grønnest i verden.

Sjømatnæringa er i verdensklasse. Og reiselivet er vår varme velkomst til verden.

Og det er dette vi skal leve enda mer av i fremtiden. For det er dette som skal betale for velferden vår. Det grønne skiftet handler ikke omvi skal kutte utslippene, men hvordan vi skal gjøre det. Vi må kutte utslippene på en måte som omstiller Norge til et lavutslippssamfunn og legger til rette for grønn, bærekraftig vekst. For Høyre er ikke det grønne skiftet symbolpolitikk som rammer vanlige folk, men en politikk for flere lønnsomme arbeidsplasser.

Under Solberg-regjeringen har utslippene gått ned, og nå er klimagassutslippene på sitt laveste siden 1990-tallet. Det er en seier for den blå klimapolitikken. Vi er derimot på ingen måte ferdig med å kutte utslippene!
Sammen med både næringsliv og folk skal vi fortsette å kutte utslippene. Vi skal kunne ha fabrikker og industri, men vi skal produsere med elektrisitet eller med karbonfangst og lagring for å få ned utslipp. Vi skal ta i bruk løsningene som sikrer flere grønne arbeidsplasser og som er bra for miljøet. For det skal alltid lønne seg å velge grønt.

I Nordland er vi i gang med nytt grønt industrieventyr. Det er det mange gode eksempler på. Som i Narvik hvor det skal etableres en hydrogenbrenselcellefabrikk, som kan gi 500 nye grønne arbeidsplasser. Eller i Mo i Rana hvor Freyr snart er i gang med byggingen av Norges første giga batterifabrikk. Det kan gi 1500 nye grønne arbeidsplasser.

Nord-Norge er det grønne skifte i praksis. Det viser at Høyres politikk fungerer. Fordi vi vil skape mer. Verdiskapningen skal opp og utslippene ned!