AP undergraver EØS-avtalen

Høyres Jim Simonsen Jenssen i Nordland fylkesting mener Arbeiderpartiet har fått hakk i plata når de gjentar Fellesforbundets retorikk.

Høyres fylkestingsrepresentant Jim Simonsen Jenssen avviser kritikken fra Mona Nilsen i Arbeiderpartiet.


-Det er rekordstor oppslutning for EØS-avtalen. 61 prosent av befolkningen er for EØS. At AP er mer opptatt av å gjenta Fellesforbundetsmisforståtte retorikk, enn å forsvare avtalen som sikrer velferden vår viser atAP er lite egnet til å lede an i Europapolitikken.

Han fortsetter:


-Ved siden av å gi bedrifter i fylket godemuligheter for eksport, nyter vi godt av andre muligheter EØS-avtalen sikreross. Gjennom avtalen får vi også tilgang på studieplasser, samme mobilpriser ihele Europa som hjemme i Norge, store midler til forskning og utvikling ogsømløs reising mellom landene.

Han mener Arbeiderpartiet undergraver EØS-avtalen ved å ikke stå opp imot nei-kreftene på venstresiden.


-Gjennom å spare norske bedrifter for toll,sertifisering og papirarbeid, sikrer EØS-avtalen også norsk velferd. Det girmindre byråkrati. Det er bra for norske arbeidsplasser, noe AP burde forsvare,sier han.

Advareruseriøse bedrifter

Jenssen er sterkt uenig i Nilsens påstander om at regjeringen ikke gjør nok for et anstendig arbeidsliv.


-Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og godearbeidsforhold, heldigvis! Slik skal det også fortsatt være. Vi har også etsystem med allmenngjøring av tariffavtaler i utsatte bransjer, det er bra ogdet sikrer arbeidstakernes rettigheter, sier han.

Han kommer med en advarsel til bedrifter som utnytter billig arbeidskraft fra utlandet:


-Bedrifter som driver i strid med lover og reglerundergraver arbeidslivet og skal tas. Jeg er glad vi har en regjering som vilbekjempe arbeidslivskriminalitet med flere kontroller og bedre samarbeid mellompartene i arbeidslivet.

Jim Simonsen Jenssen kan kontaktes på mob: 90243349