AP undergraver EØS-avtalen

Jenssen er sterkt uenig i Ap's påstander om at regjeringen ikke gjør nok.

Høyres Jim Simonsen Jenssen i Nordland fylkesting mener Arbeiderpartiet har fått hakk i plata når de gjentar Fellesforbundets retorikk.


Høyres fylkestingsrepresentant Jim Simonsen Jenssen avviser kritikken fra Mona Nilsen i Arbeiderpartiet.


-Det er rekordstor oppslutning for EØS-avtalen. 61 prosent av befolkningen er for EØS. At AP er mer opptatt av å gjenta Fellesforbundets misforståtte retorikk, enn å forsvare avtalen som sikrer velferden vår viser at AP er lite egnet til å lede an i Europapolitikken.

 

Han fortsetter:


-Ved siden av å gi bedrifter i fylket gode muligheter for eksport, nyter vi godt av andre muligheter EØS-avtalen sikrer oss. Gjennom avtalen får vi også tilgang på studieplasser, samme mobilpriser i hele Europa som hjemme i Norge, store midler til forskning og utvikling og sømløs reising mellom landene.

 

Han mener Arbeiderpartiet undergraver EØS-avtalen ved å ikke stå opp imot nei-kreftene på venstresiden.


-Gjennom å spare norske bedrifter for toll, sertifisering og papirarbeid, sikrer EØS-avtalen også norsk velferd. Det gir mindre byråkrati. Det er bra for norske arbeidsplasser, noe AP burde forsvare, sier han.

 

Advarer useriøse bedrifter

 

Jenssen er sterkt uenig i Nilsens påstander om at regjeringen ikke gjør nok for et anstendig arbeidsliv.


-Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold, heldigvis! Slik skal det også fortsatt være. Vi har også et system med allmenngjøring av tariffavtaler i utsatte bransjer, det er bra og det sikrer arbeidstakernes rettigheter, sier han.

 

Han kommer med en advarsel til bedrifter som utnytter billig arbeidskraft fra utlandet:


-Bedrifter som driver i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet og skal tas. Jeg er glad vi har en regjering som vil bekjempe arbeidslivskriminalitet med flere kontroller og bedre samarbeid mellom partene i arbeidslivet.

 

 

Jim Simonsen Jenssen kan kontaktes på mob: 90243349