Dommedag er avlyst

Kommuneøkonomien har ikke vært bedre på 10 år. Venstresiden følger likevel lojalt Helga Pedersens «Nå er det viktig å sverte regjeringen!»kampanje, og på kommuneøkonomi har skremslene vært uten ende: Kommunene «sultefores», de «pines til sammenslåing», «skattesvikten fører til skole- og omsorgskutt» og «alle» husker hvor galt det var forrige gang Høyre var i regjering. La meg ta det siste først. Siste rekordresultat i norske kommuner var i 2006, et år kommunene styrte på et budsjett lagt frem av den forrige regjeringen Høyre satt i. Nå er fasit for 2015 klar: Kommunenes økonomiske resultater i 2015 er de beste siden – nettopp – 2006.

Driftsresultatet for kommunene i 2015 er nær en «all time high». Et godt økonomisk opplegg fra regjeringen, skattevekst og god økonomistyring i flere kommunene er årsaken. For mange kommuner i Nordland gir dette svært gode overskudd som kan brukes til trygghet i omsorgen, bedre skoler og sterkere satsning på rus og psykiatri for å nevne noe. Det skulle man ikke tro når man lytter til rødgrønn propaganda.

Kommunesektoren fikk altså i 2015 et godt økonomisk opplegg som ga kommunene handlingsrom til å sikre deg og meg god velferd. Skattevekst gjennom andre halvår bidro til de sterke driftsresultatene. Skattesvikten som en del skremte med, ble i stedet til en skattevekst. Dommedagsprofetiene feilet. Igjen. God kommuneøkonomi er et prioritert område for H/Frp- regjeringen. Så er det selvsagt opp til lokale politikere hvordan de prioriterer bruken av pengene.

Venstresiden har siden 2013 og frem til i dag malt skremmebilder over hvor galt det vil gå med borgerlig flertall. På område etter område tilbakeviser vi dette, rett og slett gjennom politikken vi fører hver dag. Trygg styring, godt borgerlig samarbeid og nødvendig opprydding gir gode resultater. Vi ser det på område etter område:

* Samferdsel – rekordinvesteringer og innhenting av vedlikeholdsetterslep på riksveier

* Skole – rekordmange får mulighet og tar etterutdanning

* Helse – 42000 færre i helsekø siden vi overtok makta

* Justis – nyutdannede politistudenter får jobb, mer politi i gatene

Jeg forstår venstresidens behov for å angripe vår politikk, slik er det når man ikke har egen politikk å presentere. Det er likevel ukledelig. De dystre spådommene er gjort til skamme. Dommedag er avlyst.


Av stortingsrepresentant Margunn Ebbesen, Nordland Høyre