Eldre og ernæring

Uttalelse vedtatt av Nordland Høyres fylkesårsmøte 6.-7. november.

Det har vært stor fokus i media på underernæring på sykehjem i Norge. Rapporten fra Helsedirektoratet om ernæringsoppfølging av sykehjemsbeboere viser at under halvparten av eldre beboere ved norske sykehjem har blitt vurdert for ernæringsmessig risiko i løpet av de siste 12 måneder. Av dem er 44,4 prosent underernært eller er i risiko for å bli det.

Mat er mye mer enn næringsstoffer. Mat er kultur, tradisjoner og en sosial arena, og medfører sansestimuli på alle måter. For mange er måltidene høydepunkter, både i det daglige og til fest.

Målet med nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. Underernæringen er ikke oppstått på grunn av manglende velvilje blant ansatte på norske sykehjem. Men ernæringskartlegging er viktig, Ernæring er så mye mer enn hvor mange kalorier vi spiser eller ikke spiser.

Våre eldre trenger ikke å bli ernæringsbehandlet. De trenger god og næringsrik mat. De trenger mat som stimulerer sansene. De trenger hyggelige rammer rundt måltidene, og de trenger medvirkning, hjelp og tilrettelegging, slik at de har lyst og mulighet til å spise maten
de får servert.

Som et bidrag til vekst og utvikling i det lokale næringslivet bør kommuner og fylkeskommuner gjøre innkjøp av mat og drikke fra lokale mat- og drikkeprodusenter til kommunale institusjonene. De eldste i kommunen bør få servert kortreiste råvarer av høy kvalitet. Dette gir matglede til innbyggere, kan bidra til å redusere kommunenes klimaavtrykk og det vil bidra til vekst og verdiskapning i lokalt næringsliv.

Nordland Høyre:
• Oppfordrer stortinget og regjeringen til å satse på kjøkkendrift og matfaglig kompetanse, til å bygge fagmiljøer som kan gi våre syke og gamle den maten de fortjener.
• Oppfordrer til opplæring av pårørende som vil bidra bedre ernæring og matglede blant eldre
• Ber om at det bør ses på muligheter for incentiver til kommunene for å sikre lokale mat- og drikkeprodusenters mulighet til å delta og nå frem i anbud og anskaffelsesprosesser.
• Oppfordrer til etablering av arbeidsgrupper som utreder årsaker til underernæring hos sykehjemsbeboere og lage et skreddersydd opplegg for den enkelte som er tilgjengelig for de ansatte og følges opp av arbeidsgruppen med jevne intervaller.