Snakker Nordland ned

Det aksepteres og respekteres behov for å markere politisk uenighet, men nå synes vi det får være nok sverting fra Tomas Norvolls side. Hans umodne adferd dokumenterer etter vår oppfatning særdeles dårlige lederegenskaper og bidrar i sterk grad til å skade Nordland fylkes interesser.

Det er blitt et forutsigbart varemerke for fylkesrådsleder Tomas Norvoll (AP) å gi dagens regjering saftige lyskespark hver eneste gang han uttaler seg offentlig. Muligens egner denne typen adferd seg godt overfor deler av AP`s velgere, men er neppe særlig tjenlig for den befolkning som fylkesrådslederen er satt til å tjene.

På et særdeles dårlig valgt tidspunkt (dagen etter at Indeks Nordland ble fremlagt, og Ap`s programforslag om vern av LoVeSe) fremmer Tomas Norvoll på nytt sin galle over hvilken ulykke dagens Nordlands og Nordområdepolitikk påfører nordlendingene. At Nordland for femte året på rad har en større økonomisk vekst enn landet forøvrig og at Nordland i år ser ut til å få en omsetningsvekst som er minimum tre ganger høyere enn landsgjennomsnitt ser ikke ut til å bry Norvoll.

Faktum hefter ikke for fylkesrådslederen, som tydelig og systematisk følger Helga Pedersens råd om å benytte alle anledninger til å sverte dagens regjering.

Det aksepteres og respekteres behov for å markere politisk uenighet, men nå synes vi det får være nok sverting fra Tomas Norvolls side. Hans umodne adferd dokumenterer etter vår oppfatning særdeles dårlige lederegenskaper og bidrar i sterk grad til å skade Nordland fylkes interesser.

Vår erfaring er at Norvolls adferd har bidratt til at de fleste dører i regjeringskvartalet er lukket for fylkesrådet i Nordland. Å skjelle ut folk som en i sterk grad har behov for å ha en god dialog med for å ivareta Nordlands interesser skaper overskrifter med store typer, men medaljens bakside er dessverre lukkede dører der de viktigste beslutninger som berører nordlendingene tas.

Det er blitt Nordlands skjebne at vi har et fylkesråd uten kontakt og dialog med dagens regjering. Vi har også andre og svært viktige institusjoner i Nordland som er avhengig av fylkesrådet som døråpner til myndighetskontakten. Dette er sterkt beklagelig.