La elevene og familiene bestemme

Høyre mener det blir feil om vi skal frata elevene og familiene muligheten til å velge det tilbudet de mener passer best.

I dag har man delt Nordland fylke inn i tre regioner, om en elev vil søke til en annen region havner eleven bakerst i søknadskøen. Det kan vær mange grunner til at en elev ønsker å søke seg til et annet tilbud enn nærskolen, og Høyre mener det er en selvfølge at alle elever skal stille likt – uansett hvor i fylket de vil gå på skole.

– Vi mener det blir feil om vi skal frata elevene og familiene muligheten til å velge det tilbudet de mener passer best. Det kan være familiære grunner, det kan være skolemiljøet eller andre grunner, sier Høyres fylkestingsrepresentant Marius Hansen.

Det er vanskelig å forstå at fylkesrådet heller ikke denne gangen ønsker å gjøre om på dette. Det er ikke er noe grunn til å beholde denne avgrensningen. Å redusere antall regioner har ikke førte til økt sentralisering, likevel foreslås det at man opprettholder dette systemet med tre utdanningsregioner i Nordland.

– Å sette ei slik menneskeskapt grense styrker ikke elevenes muligheter, men vil tvert imot gjøre at færre elever får sitt førstevalg oppfylt. Vi vet at dette ikke er en viktig sak for veldig mange, men en sak som kan være veldig viktig for noen, sier Hansen som mener det er på tide at fylkesrådet tenker seg om.


Marius Hansen kan kontaktes på mob: 95744985