En hilsen etter 21 år i politikken

May-Anne Brand mottok heder for sitt engasjement for Høyre i Nordland på årsmøtet i helgen.

Det var en rørt May-Anne Brand som deltok på det hun betegnet som hennes siste fylkesårsmøte for Nordland Høyre. Brand flytter fra Nordland og sørover.

– May-Anne har vært en solid Høyre-stemme i partiet. Hun har hatt ulike verv for Høyre gjennom 21 år. Det fortjente heder og ære. Og vi ønsket å gjøre stas på henne på det hun selv mente var hennes siste fylkesårsmøte for Nordland Høyre, sier fylkessekretær for Nordland Høyre Vanja Terentieff.

Terentieff opplyser at Brand har vært kvinnepolitisk leder for Nordland, hun har vært fylkestingsrepresentant, vara for Stortinget og ikke minst hatt flere verv lokalt for Vefsn Høyre.

– Dette satte jeg veldig pris på. Det har vært en lærerik tid og jeg har på mange måter vært privilegert som har fått muligheten til å bidra for Høyre så mange år, sa Brand og ser ikke bort i fra at hun fortsetter å engasjere seg for Høyre, men da i et nytt fylke.