En offensiv Nordområdepolitikk

Nordland Høyre vedtok på årsmøtet for 2016 følgende resolusjon for en offensiv nordområdepolitikk.

Nordland Høyre vil føre en ambisiøs og vekstfremmende nordområdepolitikk, med en tydelig og bestemt suverenitetshevdelse, betydelig større og bærekraftig naturressursutnyttelse samt kraftig befolkningsvekst som fokusområder.

Dette skal oppnås gjennom konstruktivt samarbeid med polarnasjonene, men dog bestemt og med nasjonale interesser i fokus. En økning i militær tilstedeværelse er en forutsetning for dette.

I flerfoldige generasjoner har det nordnorske folk livnært seg av naturressurser. I nord har fiskeri, havbruk, mineralutvinning samt olje og gass vært viktige kilder for vårt livsgrunnlag. Norge må øke innsatsen på disse områdene mens forutsetningene er gode for å utnytte naturressursene på en bærekraftig måte.

En av de største utfordringene for Nord-Norge er befolkningsnedgang i distriktene. Dette står i kontrast til den ellers kraftige veksten. Større kommuner med bedre koordinering og planlegging av infrastruktur, boligutbygging, næringssatsing og utdanning, må være en førsteprioritet for å sikre Nordnorsk innflytelse.

Nordland Høyre vil:

  • Styrke suverenitetshevdelsen og den militære tilstedeværelsen i NØS (Norges Økonomiske sone).
  • Gjennomføre en sterk satsning på naturressursutnyttelsen i nordområdene, med et jobbskapende og bærekraftig fokus.
  • Konsekvensutrede Nordland 6 og 7, og Troms 2
  • Øke satsingen på kunnskap og forskning i nord kombinert med videreutvikling av regionens infrastruktur.
  • Nasjonal transportplan må inkludere målrettede tiltak for å sikre miljøvennlig frakt av varer på Nordlandsbanen kombinert med båtrute og dobbeltspor på Ofotbanen.
  • Utrede hydrogenifisering av Nordlandsbanen
  • Sikre videreføring av den sterke satsingen på E6 gjennom fylket
  • Be regjeringen utrede hvordan utfordringen med økt turisme og behovet for infrastrukturtiltak i nordområdene skal finansieres
  • Etablere et infrastrukturfond for Nord-Norge.