Politikk for hele landet – også Nordland

Det går bedre enn noen gang i Nordland og landsdelen forøvrig. Samtidig forsøker lokale og sentrale politikere fra Arbeiderpartiet å tegne et dystert bilde av en regjering som ikke satser i nord. Faktum er imidlertid at det aldri før har vært satset mer i vår landsdel.

Det har over lang tid vært store visjoner om alle mulighetene i nord, men alt for lenge har det stoppet med visjonene. Innsigelser og vern var ofte resultatet når landsdelens naturgitte fortrinn skulle tas i bruk. Dagens regjering har endret denne politiske kursen og leverer investeringer som tar i bruk potensialet i nord. Vi har ganske enkelt fått en ja-regjering, som, mer enn noen gang tidligere, lar oss utnytte de mange naturgitte fortrinnene i landsdelen. Vi opplever at aktiviteten i fylket øker. Ledighetstallene går ned og vi ser en rekordvekst og -eksport uten sidestykke i sjømatnæringen, mer aktivitet enn noen gang innenfor petroleumsnæringen, og ikke minst – turiststrømmen til nord øker.

Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

Statsbudsjettet som regjeringen har levert for 2017 svarer opp til de fleste av utfordringene i hele landet – også Nordland. Statsbudsjettet for 2017 er et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Vi styrker velferden og trygger Norge for fremtiden. Vi er opptatt av at barn skal lære mer på skolen, derfor får rekordmange lærere tilbud om videreutdanning. De som trenger helsehjelp skal få det, derfor går sykehuskøene ned. De som bestandig har sittet nederst ved bordet når de skulle ha helsehjelp – personer med rus og psykiske lidelser, er nå en prioritert gruppe. Ikke minst styrker vi tiltak for barn som vokser opp i fattige familier, derfor økes bostøtten og derfor reduseres barnehagesatsen for denne gruppen. Dette er politikk også for innbyggerne i Nordland.

Samferdsel

I valgkampen 2013 lovet Høyre storsatsning på samferdsel, og vi har levert til de grader. Samferdselsbudsjettet har gått fra 41,4 mrd. i 2013 til 62,4 mrd. i neste års forslag til statsbudsjett. Det legges asfalt, bygges veier og investeres i kollektivtransport som aldri før. I vår nordlige landsdel har vi gått fra å motta 14 % under de rødgrønne til over 21 % av den nasjonale budsjettrammen til riksveier. I tillegg styrkes fylkesvegene betydelig. I tillegg kommer penger til vedlikehold av tunneler. Gjennom slike løft korter vi ned avstander, forenkler reiser og bidrar til vekst i reiselivet.

Regjeringen vil bruke en milliard kroner på å bygge ut E6 på Helgeland, og det er mulighet for lavere bompengesatser enn det som er der nå. Nordlandsbanen rustes opp med nye midler for å bedre tilstanden, og det kommer planleggingsmidler til store strekninger på E6, E10 og andre viktige strekninger. Styrkingen av Ofotbanen fortsetter med både krysningsspor, omformerstasjon, forbedringsarbeider og ikke minst også til kapasitetsøkende tiltak ved Narvik stasjon. Her satses det for flere hundre millioner kroner. Nordland tar igjen storeslem på fylkesveimidlene og får 255 millioner nye kroner til opprusting av fylkesveiene i 2017, en økning på 30 millioner fra i fjor. I tillegg er det full fremdrift på Hålogalandsbrua, slikt at fylket kan bli litt «kortere» fra 2018.

Skattepolitikk som bidrar til flere jobber

Tall fra KS viser at det reelle handlingsrommet for kommunene har vært bedre i årene 2013-2016 enn de tre foregående årene med de rødgrønne. Men uansett så må kommunepolitikerne gjøre sine prioriteringer om hvordan de skal løse oppgavene til beste for sine innbyggere innenfor sin økonomiske ramme. Ap prøver å gi inntrykk av at man kan vedta seg bort fra arbeidsledighet, gjennom å ansette flere i staten. Men nye jobber må skapes i norske bedrifter. Derfor leverer H/Frp regjeringen en skatte- og forenklingspolitikk som sikrer vår konkurransekraft i et voksende verdensmarked. En kan heller stille spørsmål om hvordan næringslivet i Nordland, og Nord-Norge, ville møtt en skatteregning fra Ap på minimum 10 milliarder kroner. Hvor mange arbeidsplasser vil de da klare å skape. Er det god næringspolitikk for Nordland?