En sverm med såpebobler

Siv Mossleth (SP) hevder at Senterpartiet vil bruke mer penger i Nord-Norge – og at Høyre reagerer. Hun kunne ikke vært lengre unna sannheten.

Nordland Høyres toppkandidater Marianne Dobak Kvensjø og Bård Ludvig Thorheim sammen med statsminister Erna Solberg.

Det er riktig at Senterpartiet har mye å bevise i Nord-Norge. Høyre i regjering bruker tre ganger mer på samferdsel i Nord-Norge enn da Vedum satt i regjering. E6 gjennom Helgeland og Hålogalandsbrua står som noen av flere bevis.

I tillegg har Høyre prioritert mer midler i Nasjonal transportplan til Nordland enn til noe annet fylke målt pr innbyggertall. Den storslagne satsingen på veier, flynettet, fiskerihavner, 5G og oppgradering av Nordlandsbanen gir også næringslivet trygghet til å satse her. Nå skapes tusenvis av nye jobber i industrien i fylket og arbeidsledigheten er lavest i landet i Nordland.

Vi er enige i ønsket til SP om å få flyprisene ned på kortbanenettet. Men vi har en annen inngang til det, og faktisk dekning til å gjøre det.

Vi vil tilrettelegge for mer konkurranse og rask innfasing av lavutslippsfly på kortbanenettet. Dette vil gi lavere priser og hyppige avganger. Vi vil også se på reduksjon av makspriser i anbudene på Fot-ruter.

Vi betviler ikke SPs gode intensjoner. Men når de skal bygge en jernbane i Troms – umiddelbart og uten utredning – så har de allerede svidd av summer i størrelsesorden mange regjeringskvartal. Vi har god grunn til å frykte at den historisk sterke satsingen på vei og fly i Nordland da vil fordufte. Legg til dette, at SP kan bli avhengige av både MDG, Rødt og SV i Stortinget.

Senterpartiet kan starte i eget fylke med å vise at de kan levere på infrastruktur. Ferge- og båt-politikken av SP og AP i Fykesrådet i Nordland den mest sentraliserende i politikken som føres i landet. Det er offisielle tall fra Kommunaldepartementet som viser at dette skjer på tross av at fylket har best økonomi i landet.

Høyre vil skape et fremtidsrettet, grønnere, rimeligere og bedre tilbud på kortbanenettet. Vi tror ikke det kommer til å skje med SPs valgløfter i hytt og vær, uten noen som helst realistisk inndekning. Mest minner alle løftene fra SP om en sverm med såpebobler. Som kjent sprekker de ved første berøring med fast grunn.