En utfordring vi skal klare

Høyre har ikke noe å være flau for, det er levert god politikk i regjering, og vi går på valg på et offensivt program.

I et innlegg i AN tidligere i sommer gikk Håkon Møller fra MDG til angrep på oss på grunn av uttalelsen: “Når klimadebatten ofte domineres av dem som vil «stille tiden tilbake», blir folk frustrerte”. Påstanden fra Møller er at dette er latterliggjøring av dem som ikke godtar at klimakutt og forbruksvekst kan kombineres, og at det går sport i å komme med slikt.

Paradokset er at det går minst like stor sport i å stemple Høyre og andre for “grå partier”, slik Møller gjør i akkurat samme innlegg, bare fordi en vil kjøre en gjennomtenkt politikk som balanserer flere syn. Dette er et stempel som heller ikke bidrar til å styrke klimadebatten, og det er synd at klimadebatten handler mer om å stemple hverandre enn å diskutere løsninger. Høyre har ikke noe å være flau for, det er levert god politikk i regjering, og vi går på valg på et offensivt program.

For å si det slik vi mener det: Den store utfordringen er å legge til rette for økt levestandard samtidig som vi får utslippene til å gå ned, og det mener vi er mulig. Det vi må ha med oss er at andre deler av verden både ønsker og fortjener økt levestandard. Vi kan ikke nekte fattige land å bli rikere for at verdens utslipp ikke skal øke, og vi kommer aldri til å kunne kutte i utslippene her hjemme dersom det går på bekostning av folks hverdag.

For å bruke samme eksempel som Møller så er vi helt enige i at sirkulærøkonomi (gjenvinning) kommer til å være en viktig del av løsningen her hjemme. Å utnytte ressursene bedre kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet forøvrig. Høyre er faktisk det eneste partiet som konkret tar opp avfallsbransjens behov og vil gjennomgå næringens rammevilkår, for å sikre bedre ressursutnyttelse, i partiprogrammet for neste periode. Avfall er en ressurs dersom vi lar det være det, derfor ønsker Høyre å innføre deponiforbud for alle varer som kan gjenvinnes. Det finnes dessverre ikke nok idealisme i verden til å løse klimautfordringen, det må lønne seg å velge miljøvennlig. Vi må gjøre det lettere for folk å ta grønne valg.

Regjeringen har lagt opp til en rekke tiltak som skal sørge for at utslippene går ned. Det er satt ned nye støtteordninger, som for eksempel “Klimasats”, til de kommunene som har gode enkelttiltak. Blant annet Bodø og Vågan har fått penger til gode tiltak fra denne ordningen.

Klimagassutslippene i Norge går under denne regjeringen faktisk ned, og det viser at vi er på vei i rett retning.

Da vi i vårt siste innlegg brukte uttrykket “skru tiden tilbake” som Møller reagerte på, så var det en spissformulering som også handler om velferd. Norsk økonomi er i dag helt avhengig av olje, og vi kan derfor ikke bare stoppe opp her uten at det får store konsekvenser. Verdens energibehov er økende, og oljen kommer til å være en viktig del av dette i mange år fremover. FNs klimapanel anerkjenner også at det er plass til en stor andel fossil energi innenfor 2-gradersmålet. Norsk olje- og gassutvinning skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, og utslippene fra produksjonen på norsk sokkel er under halvparten av det internasjonale gjennomsnittet. Det vil på nåværende tidspunkt være dårlig både for Norge og for verden om vi kuttet vår produksjon.

Klimapolitikk er ekstremt viktig, og vi må ta vare på kloden vår, men det er lov å ha to tanker i hodet samtidig.