En kyst i opprør – et fylke i opprør

Vi ser at fylkesrådet i Nordland, med Sp og Ap i spissen, snudde når det gjaldt ferge-hurtigbåttilbud, de snudde litt når det gjaldt klasser i videregående skole, og vi ser nå at de snur når det gjelder økning billettpriser. Etter massivt opprør fra velgerne og sterkt påtrykk fra opposisjonen.

Valget sist høst gav Senterpartiet mange stemmer og de valgte å fortsette i Fylkerådet i Nordland ilag med Arbeiderpartiet, Sv og Krf. Senterpartiet vant valget – tørr jeg påstå, med sine opprop mot regjeringen om sentraliseringspolitikk. Men hva er det vi ser Senterpartiet står for i Nordland? De sentraliserer over en lav sko. Enten det gjelder kutt i videregående skole, eller som i den siste tiden – opp mot 40% økning i billettprisene på ferger og hurtigbåter.

Ingen garanti mot sentralisering med Sp ved roret

Å legge ned klasser i videregående skole i hele fylket, for å sentralisere klasser til Bodø er ingen god distriktspolitikk. Skal vi beholde ungdommen i hele fylket må det være et skoletilbud som gir de mulighet for jobb på sitt bosted. Ikke minst er det krevende å forstå dette når alle signaler fra næringslivet er at de sliter med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft til sine arbeidsoppgaver. Det viktigste for fylkesrådet i Nordland burde være å gå i dialog med næringslivet i fylket og etterspørre hva de trenger, og så sørge for å ha et tilbud i tråd med det som næringslivet etterspør.

Nok er nok fra fylkesrådet

Den siste spikeren i kista som viser at fylkesrådet i Nordland med Sp og Ap i spissen overhodet ikke er opptatt av at det skal bo folk i hele fylket, og ikke minst gi næringslivet i hele fylket mest mulig like konkurransevilkår, fikk vi virkelig sett nå etter nyttår når de nye billettprisene for ferger og hurtigbåter ble kjent. Heldigvis ble det et folkelig opprør med Sp-politiker Ann-Hege Lervåg i spissen. Folk og næringsliv i Nordland viste med tydelighet og klar stemme at dette godtar vi ikke lenger. Nå er det nok med sentraliseringspolitikk fra vårt fylkesråd.

På tide med politisk ansvarlighet

Dessverre har Nordland og Nord-Norge i lang tid blitt færre innbyggere. Det viktigste felles mål for alle oss som er politikere- på alle nivå – burde vært å samarbeide om hva som skal til for å gjøre Nordland og Nord-Norge mer attraktivt for ungdom å bo og virke i. Ikke minst hva skal til for at næringslivet skal lykkes med sine arbeidskraftsbehov. Det å drive et politisk spill og skylde på andre slik som fylkesrådet i Nordland gjør, er å ikke ta politisk ansvar.

Dessverre har dette vært en arbeidsmetodikk fylkesrådet med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i spissen har brukt de siste årene. Vi så det også i 2015/2016 når fylkesrådet foreslo store kutt i ferge- og hurtigbåtruter – på et tidspunkt hvor utgiftene til dette ble kompensert i henhold til faktiske utgifter fra staten. De var så opptatt av å kritisere regjeringen at de forslo endringer som rammet sterkt, og skapte stor frustrasjon i hele fylket.

Mer penger bør gi bedre tilbud, ikke dårligere

Det stemmer at fylket får mindre penger, men det er fordi vi dessverre blir færre innbyggere. Men uansett så har regjeringen kompensert for reduserte inntekter, og det kan sees hvis en går inn i økonomiplaner og ser dette opp mot hva som faktisk er overført fra staten. Nordland fylkeskommune får i år 435 millioner mere enn hva de selv har forutsatt i sin egen økonomiplan. Nordland er også ett av de fylkene som kom best ut når de nye fergenøklene ble etablert i 2018, og de er også et av de fylkene som kom best ut med det nye inntektssystemet.

Vi ser at fylkesrådet med Sp og Ap i spissen snudde når det gjaldt ferge-hurtigbåttilbud, de snudde litt når det gjaldt klasser i videregående skole, og vi ser nå at de snur når det gjelder økning billettpriser. Senterpartiet i Nordland har i disse sakene vist at de ikke er et parti som står opp for distriktene. Eller kanskje de bare har valgt feil samarbeidsparti og bør snu også der.