Er vi trygge nok når vi tar ferga?

De ansatte på fergene har talt og sier at de er sjanseløse hvis det oppstår en krisesituasjon.

Bakgrunnen er at Safetec har utarbeidet en fersk rapport for Sjøoffiserforbundet, Sjømannsforbundet og LO. Hele 9 av 10 ansatte sier at det i stor grad er de som utgjør en forskjell i krisesituasjoner. Samtidig sier de at noen kun har 4 ansatte som bidrar inn i evakueringsarbeidet for opptil 295 passasjerer.
Dette gir meg meget stor bekymring på vegne av alle passasjerer.
Hvordan er fergene rigget med tanke på ressursutnyttelse og oppfølging av minstekravene rundt kvalitetssikring? Det må være hevet over enhver tvil at vi forventer å kunne føle oss trygge når vi krysser Vestfjorden!
Vi er helt avhengig av fergetrafikken langs kysten vår og vi er helt avhengig av at fergene er bemannet slik at krisesituasjoner også håndteres på en god måte hvis de skulle oppstå.
Jeg forventer at enhver operatør og eier på de respektive fergesamband gjennomgår både rutiner og bemanningskrav slik at det ikke hersker tvil om vår sikkerhet!