Et slag for lokalsykehusene i nord

Et trygt og godt helse og sykehustilbud er kanskje den viktigste infrastrukturen for å skape attraktive lokalsamfunn i Nord Norge sa Jonny Finstad i sin tale på Høyres landsmøte 2023

Jonny Finstad på talerstolen under Høyres landsmøte 2023

I Nord Norge har vi store ressurser, men vi mangler arbeidskraft og kompetanse til ledige jobber.

Flyttestrømmer av unge går sørover. De unge krever en viss infrastruktur og attraktive lokalsamfunn å bosette seg i.

Et trygt og godt helse og sykehustilbud er kanskje den viktigste infrastrukturen for å skape attraktive lokalsamfunn i Nord Norge.

Det må føles trygt å bosette seg her, stifte familie og føde barn.

Hva gjør så regjeringen?
Jo, helseministeren pålegger Helse Nord, som eneste helseregion i Norge -å kutte i lokalsykehus og akuttilbud for å sentralisere helsepersonell.

Dette skjer 1.5 år etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringserklæringen fastslo at akuttberedskapen i lokalsykehusene skulle styrkes.

Dette skjer 5 år etter at regjeringen Solberg fikk vedtatt Norges første forutsigbare nasjonale helse og sykehusplan.

Norge har en stor utfordring med å skaffe nok helsepersonell i fremtiden, det må vi erkjenne.

Men mangel på helsepersonell er en nasjonal utfordring, den løses ikke med å kutte ved lokalsykehusene i nord.

Vi i Høyre må si klart ifra om at regjeringen må holde seg til planen som er vedtatt av stortinget.

Nemlig Høyre og regjeringen Solbergs nasjonale helse og sykehusplan.