Et yrkesfagløft i møte med fremtidens Nordland

For Nordland Høyre er det viktig å være utdanne nok fagarbeidere for framtidens Nordland, derfor har vi vedtatt politikk på akkurat dette under Nordland Høyres fylkesårsmøte 2022

Videregående skoletilbudet i Nordland har de siste årene båret preg av flere nedleggelser og kutt. I 2019 la Nordland fylkeskommune ned hele 29 linjer. Flere av linjene som ble lagt ned var yrkesfaglige linjer. Utviklingen av utdanningstilbudet i Nordland samsvarer ikke med den fremtidige etterspørselen av fagarbeidere i Nordland.

I 2035 anslår Statistiske sentralbyrå (SSB) at vi vil mangle nesten 100 000 fagarbeidere. Nordland fylke med landets laveste arbeidsledighet har et enormt behov for yrkesfaglig arbeidskraft i årene som kommer. Storsatsinger som Freyr i Mo i Rana, Gen2 i Mosjøen og Aker i Narvik er eksempler på store industrisatsinger som er helt avhengige av relevant arbeidskraft i årene fremover. Eksempler innenfor andre områder som har stort og økende behov for fagarbeidere er havbruk, byggfag og helse. Uten kompetanse og arbeidsfolk står Nordland svakt i møte med et industrieventyr.

I dag er Nordland et av fylkene med aller best økonomi i landet. Nordlands økonomi er god på grunn av næringen, men Nordland får ikke nok støtte fra offentlige midler. Ung hjerneflukt er en stor utfordring i Nordland – vi trenger flere folk i nord. Det står ikke på pengene, men på politisk vilje. Ny grønn industri krever et kraftløft i yrkesfaglinjene i Nordland. Utviklingen av nedleggelser må snus, mens satsingen må inn. Den offentlige støtten vil derfor sette i gang finansieringsprogrammer for næringslivet, for å dele sysselsettingskostnadene til unge nyutdannede. Slik blir det lettere å beholde unge mennesker i Nordland etter endt utdanning.

Nordland Høyre vil:

  • satse på yrkesfaglinjer som samsvarer med kompetanseetterspørselen til det lokale næringslivet.
  • at det skal være høy terskel for å legge ned en linje på en videregående skole.
  • jobbe for modulbasert og digital undervisning i stedet for nedleggelser og kutt i tilbudene.
  • støtte private initiativ og etablering av fagskoler som bidrar til å dekke behovet for flere fagarbeidere.