Et romfartseventyr i Nordland

Det haster med en beslutning om å sette Andøy Space Center AS i stand til å realisere Andøy Space Port.

Det er 57 år siden den første raketten forlot utskytingsrampen på Andøya og dro av gårde 102 kilometer opp i rommet.

Det var Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som tok initiativ til den norske romvirksomheten og pekte på Andøya som det ideelle stedet for Norges første og eneste utskytingsbase for forskningsraketter. I tillegg til god plassering i forhold til den atmosfæren de ville måle i, var flyplass og gode havneforhold viktig.

Fra å ha vært et sted for rakettutskyting er Andøy Space Center i dag et senter for vitenskap og kunnskapsformidling i et globalt marked. I alle virksomhetene tilknyttet basen er det nå ca 100 høyteknologiske arbeidsplasser tett koblet til forskningsmiljøer i Norge og rundt om i verden.

Norge fremstår i dag som en stor og viktig romfartsnasjon, som har store muligheter og fortrinn i en næring med sterk global vekst.

Når en samlet internasjonal romfartsindustri peker på Norge og Andøya for etablering av Europas første base for utskyting av småsatellitter mener Nordland Høyre regjeringen snarest må legge til rette for realisering av Andøy Space Port .

Realisering av Andøy Space Port vil i tillegg til selve oppskytningsbasen gi Norge en mulighet til å bygge et helt nytt økosystem av leverandører og nye teknologiløsninger, som også stimulere til vekst for hele romindustrien.

Romvirksomhet betegnes ofte som den fjerde industrielle revolusjon. Nordland Høyre mener at Norge ikke må la muligheten gå fra seg til å posisjonere seg i forhold til et slikt perspektiv.

Derfor haster det med nå med en beslutning om å sette Andøy Space Center AS i stand til å realisere Andøy Space Port.