Europeisk kulturhovedstad 2024

Nordland Høyre vil at stortinget og regjeringen støtter Bodø 2024 ved å sette av tilstrekkelig statlig finansiering til at Bodø skal oppnå å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Europeisk kulturhovedstad 2024 – en fest for hele landsdelen Høsten 2014 lanserte daværende ordfører i Bodø Ole Henrik Hjartøy, offisielt ideen om at Bodø skulle søke om å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. Siden da har prosjektet passert flere hindre og nåløyer, helt til EU 25. september 2019 gav Bodø tittelen «European Capital of Culture 2024».

Formålet med europeisk kulturhovedstad skal være å bringe Europas befolkning sammen ved å fremheve mangfoldet av europeiske kulturer, samtidig som man fremmer bevisstheten om vår felles historie og verdier. En viktig forutsetning for at prosjektet skal bli så bra som mulig, er at man har et landsdelsperspektiv både i planleggingen og i selve gjennomføringsåret 2024. Det vil være en unik mulighet for å løfte og presentere vår landsdels rike historie og kultur for et stort europeisk publikum.

Nord-Norges historie og kultur er en stor del av Norges historie og kultur. Derfor er det på sin plass at også staten er med og bidrar til at prosjektet får tilstrekkelig finansiering. Like fullt er det viktig at dette ikke skal gå på bekostning av andre kulturprosjekter i Nord-Norge. Europeisk kulturhovedstad skal løfte hele landsdelens kulturliv, ikke bidra til å splitte oss. Vi håper at dette også vil gjøre det enda mer attraktivt for unge å bo og arbeide i vår region i fremtiden.

Nordland Høyre vil at stortinget og regjeringen støtter Bodø 2024 ved å sette av tilstrekkelig statlig finansiering til at Bodø skal oppnå å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024.