Forutsigbare rutetilbud for båt og ferger i Nordland

Nordland Høyre fremmer følgende forslag til uttalelse i fylkestinget.

Båt- og fergestrekningene er en integrert del av veien og kollektivtilbudet i Nordland. Fylkestinget i Nordland mener det er avgjørende at fergene og rutetilbudet har en standard, kapasitet og frekvens som gjør at de ikke oppleves som unødige flaskehalser i veinettet, men bidrar til god fremkommelighet. Det er viktig å modernisere båt- og fergeflåten ytterligere og sørge for at folk og næringsliv får et godt og forutsigbart rutetilbud.

Mange av våre lokalsamfunn med fastboende og et aktivt næringsliv er avhengig av sjøveis transport for å få tilgang til resten av fylket og landet. Fylkestinget i Nordland mener samferdselstilbudet langs sjøen i Nordland har store rom for forbedringer, og ikke i tilstrekkelig grad tar innover seg hvilke utfordringer kystbefolkningen i Nordland har. Ved stadig endringer i å tegne samferdselskart for Nordland de siste årene har man fått flere og stadig hyppige endringer som gjør det uholdbart for godstransport, reisende, næringsliv og de som jobber der.

Flere havner i Nordland er blitt ekspeditørfrie anløpssteder. Godstransport på hurtigbåt er svært viktig for mange av kystsamfunnene i Nordland. Ekspeditørfrie havner har skapt utfordringer for næringslivets vare- og godshånderting, og dermed også for produktivitet og verdiskaping. Godsførende båter frakter gods bare dersom mottakerbedriftene møter opp i hver ekspeditørfrie havn. Dette har ført til situasjoner hvor gods ikke er blitt levert på en forutsigbart og akseptabel måte.

Fylkestinget i Nordland mener det er viktig å gi næringslivet høy prioritering i samferdselsspørsmål for å kunne utnytte næringspotensialet blant annet innen sjømatnæringer og reiseliv. God infrastruktur for vare- og godshåndtering er avgjørende hvis vi skal vi lykkes med en bærekraftig næringsutvikling langs kysten i Nordland.

Livskraftige lokalsamfunn langs Nordlandskysten utvikles gjennom å ha et helhetlig ferge- og hurtigbåttilbud.