Fraværsgrensen fungerer

Tallene for fraværet i den videregående skolen i skoleåret 2016/17 viser at elevene er mye mer tilstede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret. Dette er veldig bra og viser at fraværsgrensen har virket slik den skulle.

Det viktigste i en god skole er en god lærer, derfor har Høyre de siste fire årene etterutdannet tre ganger så mange lærere som før, stilt høyere opptakskrav til lærerhøyskolen og gjort lærerutdanningen om til en mastergrad. Lærere har en av Norges viktigste jobber, og derfor skal de satses på.

Ikke alle gode og effektive tiltak koster penger og fraværsgrensen er et godt eksempel på det. Selv ikke verdens beste lærer kan undervise en elev som ikke er på skolen. Derfor er det viktig at vi stiller krav til at elevene faktisk møter opp på skolen. Fraværsgrensen stiller det kravet, og det har vi sett effekten av i et helt år. Allerede i september i fjor meldte lærere om at klasserom som før var halvtomme, nå var fulle av elever. I alle landets fylker går nå fraværet ned. Her i Nordland er antallet fraværsdager per elev redusert med 40. I tillegg går antall fraværstimer ned med 36. Det er utvilsomt viktig for læringen at elevene er på skolen. Når fraværet går ned gjør det at elevene lærer mer.

Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte. Fra 2016 til 2017 gikk andelen elever som mangler vurdering i minst et fag falt fra 3,2 til 3,1 prosent. Det viktigste argumentet mot fraværsgrensen er dermed tilbakevist.

Å stille krav er å bry seg. De som kanskje trenger fraværsgrensen mest, er de som sliter med motivasjonen for å dra på skolen. Da det ikke fantes noen krav om at man måtte stille opp på skolen, er det ikke vanskelig å forstå at mange valgte å komme en time senere eller ta en dag fri. Vi gjør elevene en bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller krav til oppmøte, og derfor er fraværsgrensen så viktig. Ikke alle gode og effektive tiltak koster penger og fraværsgrensen er et godt eksempel på det. Dette er nye ideer og bedre løsninger i praksis som alle er tjent med.

Norge trenger en regjering som tar skole- og utdanningspolitikk på alvor. Høyre har gjort mange viktige grep de siste fire årene. Vi har forbedret lærerutdanningen, ansatt flere helsesøstre og innført en fraværsgrense som nå fungerer, men vi er ikke i mål enda. Etter valget skal vi fortsette å skape verdens beste skole. Høyre tror på elevene og på Norge!