Fylkesårsmøtet består av

Fylkesårsmøtet til Nordland Høyre har følgende sammensetning.