Fylkesrådet senker sin ambisjon for gjennomføring av videregående opplæring

-Å fjerne en konkret framdriftsplan for å erstatte den med en visjon er en fallitterklæring.

Høyres og FrPs utdanningsfraksjoner på Fylkestinget reagerer på at fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen (AP) ønsker å gå bort fra målet om at 75 prosent av elevene i Nordland skal gjennomføre videregående opplæring innen 2018, og erstatte denne med en visjon om at alle elever skal gjennomføre opplæringsløpet.

– Det er en selvfølge at vi skal ha en visjon om at alle elever, som har mulighet, skal gjennomføre skolegangen, men det er uholdbart at man skal gå bort fra en konkret handlingsplan for å få opp gjennomføringsgraden, sier Marius Hansen (H)

Partiene mener at fylkestinget ikke bør velge mellom de forskjellige målene, men at de suppler hverandre.

– Jeg synes det er merkelig at man går bort fra målet om 75 prosent gjennomføring. Vi har en konkret strategi for å nå et fastsatt mål innen en tidsfrist. Å erstatte denne med en langsiktig visjon virker som en fallitterklæring. Om man ser at man ikke når målet bør vi heller ha en debatt om hvordan tiltak vi skal sette inn for å komme oss dit, sier Joakim Sennesvik (H)

Høyre og FrP reagerer også på feilaktig informasjon i redegjørelsen til fylkesråden.

– Regjeringens lærerløft er ikke forbeholdt fellesfagslærerne, slik som Olsen mener. Det er opprettet en søkbar stipendordning på om lag 20 millioner kroner for å styrke yrkesfaglærerne som kom på plass i 2015. Man må stille seg spørsmålet om utdanningsråden rett og slett ikke visste om dette siden hun ikke nevnte dette i redegjørelsen, avslutter Veronica Pedersen (FrP)

For mer info kontakt gjerne fylkestingsrepresentant for Høyre Marius Hansen mob: 95744985