Fylkesrådet senker sin ambisjon for gjennomføring av videregående opplæring

Fylkesrådet senker sin ambisjon for gjennomføring av videregående opplæring-å fjerne en konkret framdriftsplan for å erstatte den med en visjon er en fallitterklæring.

Høyresog FrPs utdanningsfraksjoner på Fylkestinget reagerer på at fylkesråd forutdanning Hild Marit Olsen (AP) ønsker å gå bort fra målet om at 75 prosent avelevene i Nordland skal gjennomføre videregående opplæring innen 2018, ogerstatte denne med en visjon om at alle elever skal gjennomføre opplæringsløpet.

– Det er en selvfølge at vi skal ha en visjon om at alle elever, som harmulighet, skal gjennomføre skolegangen, men det er uholdbart at man skal gåbort fra en konkret handlingsplan for å få opp gjennomføringsgraden, sierMarius Hansen (H)

Partienemener at fylkestinget ikke bør velge mellom de forskjellige målene, men at desuppler hverandre.

– – Jeg synes det er merkelig at mangår bort fra målet om 75 prosent gjennomføring. Vi har en konkret strategi forå nå et fastsatt mål innen en tidsfrist. Å erstatte denne med en langsiktigvisjon virker som en fallitterklæring. Om man ser at man ikke når målet bør viheller ha en debatt om hvordan tiltak vi skal sette inn for å komme oss dit,sier Joakim Sennesvik (H)

Høyreog FrP reagerer også på feilaktig informasjon i redegjørelsen til fylkesråden.

– – Regjeringens lærerløft er ikke forbeholdt fellesfagslærerne, sliksom Olsen mener. Det er opprettet en søkbar stipendordning på om lag 20millioner kroner for å styrke yrkesfaglærerne som kom på plass i 2015. Man måstille seg spørsmålet om utdanningsråden rett og slett ikke visste om dettesiden hun ikke nevnte dette i redegjørelsen, avslutter Veronica Pedersen (FrP)