Generell bevæpning av det norske politi

Det blir feil å fokusere negativt på generell bevæpning hos politiet, fordi det skjer ulykker i alle yrker. Vårt nasjonale politi bør være forberedt på skarpe situasjoner.

Det norske politi patruljerer ubevæpnet i dag. Med jevnlig terrorhendelser som har herjet Europa og resten av verden de siste årene, er det en god nok grunn til å innføre generell bevæpning av det norske politi. Av de nordiske landene er det kun Norge og Island som har ubevæpnet politi.

Spørsmålet om permanent politibevæpning har vært tatt opp en rekke ganger tidligere, blant annet av Politidirektoratet og Politihøgskolen. Senest under en høringsrunder i 2014, sa Politidirektoratet, Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund nei til bevæpning. Dette var riktig nok før de største terrorhendelsene traff i Europa.

Senest våren 2017 ble en britisk politimann skutt under en terrorhendelse i London, og han var ubevæpnet. Sekunder kan utgjøre forskjell på liv og død, hvis politimannen hadde vært bevæpnet kunne utfallet vært helt annerledes. Selv om kongeriket Norge ikke har opplevd sterk terrorhendelse på åtte år, så betyr ikke dette at det ikke er behov for bevæpning.

Å fokusere på utdanningen til politistudentene er viktig. Det er ofte man hører historier hvor man har «skutt seg selv i benet» osv. Likevel kan vi ta i betraktning at det skjer ulykker på diverse arbeidsplasser daglig. Derfor blir det feil å fokusere negativt på generell bevæpning hos politiet, fordi det skjer ulykker i alle yrker.

Vårt nasjonale politi bør være forberedt på skarpe situasjoner. Statistisk sett er det veldig lite skarpe situasjoner i Norge, men når det skulle skje, hvor dumt blir det ikke at vårt eget politi ikke har maksimal muligheten til å beskytte seg selv og det norske samfunnet?

Nordland Høyre vil:

Innføre generell bevæpning av det norske politi