Hele mennesket – hele tiden

Vi hører om eldre, som ikke får i seg nok mat, eldre som blir overmedisinert, eldre som ikke opplever å bli sett og møtt som enkeltmennesker med ulike behov og ressurser. Dette gjør den siste delen av livet vanskelig å mestre for mange eldre. Det gjør mange pårørende slitne og frustrerte. Derfor har vi nå startet arbeidet med å utarbeide en reform, som skal forhindre, at det svikter med de aller viktigste tingene – reformen ” Leve hele livet”.

«Hele mennesket — hele tiden» er i kortversjon essensen av Høyres eldrepolitikk. Før valget i 2013 lovet vi, at de eldre skulle få bedre vilkår under en Høyreregjering. Det løftet har vi holdt ved å ta grep, som har gitt bedre tjenester til de eldre.

  • En storstilt satsing på å heve kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Utdannet flere ledere og stillt krav til ledelsen
  • Stimulert til bygging av nye heldøgns omsorgsplasser
  • En egen demensplan som vil bedre tjenestene til den demente og pårørende
  • Egen trygghetsstandard for sykehjem
  • Rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig

Et langstrakt land skal ikke være et hinder

Men vi bor i et stort og langstrakt land og ikke alle landets kommuner er rustet til å oppfylle disse løfter. Vi hører om eldre, som ikke får i seg nok mat, eldre som blir overmedisinert, eldre som ikke opplever å bli sett og møtt som enkeltmennesker med ulike behov og ressurser. Dette gjør den siste delen av livet vanskelig å mestre for mange eldre. Det gjør mange pårørende slitne og frustrerte. Derfor har vi nå startet arbeidet med å utarbeide en reform, som skal forhindre, at det svikter med de aller viktigste tingene – reformen ” Leve hele livet”.

Problemene må løses der brukerne er

Det som er unikt med denne reformen er, at den blir skapt helt fra bunnen. Det vil si, at vi spør BRUKEREN – deg og meg- om hvordan vi ønsker eldreomsorgen skal være. Det er noe helt nytt, at en reform begynner i den enden. Høyre skjønner, at vi må dra dit problemene er – der finner vi også løsningene. Vi har invitert til fire dialogmøter ulike steder i landet og til disse møter har vi invitert eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige og forskere. Dialogmøtene handler om hvilke verktøy kommunene må ta i bruk for å forbedre tjenestene til de eldre. Det skal handle om, hva vi må rydde av veien for å forbedre tjenestene. Det skal handle om, hvordan kommunene kan lære av hverandre.

De viktigste punktene i denne reformen kommer til å handle om å få dekket de grunnleggende behov og å oppleve å mestre den siste delen av livet. Derfor er det viktigste

  • Å få dekket behovet for mat på en riktig måte
  • Å få dekket behovet for aktivitet og fellesskap
  • Å få dekket behovet for helsehjelp

De fleste klarer seg selv, men det betyr ikke at dem skal utelukkes

Men – dette er bare en del av eldrepolitikken til Høyre. For eldregruppen er en sammensat gruppe i alder – fra 67 til 90pluss. Ifølge nasjonale tall er det bare mellom 10-15 prosent av denne gruppen, som har behov for omsorgshjelp. Altså er det 80-85 prosent som er selvhjulpne, raske, oppegående mennesker, som klarer seg selv og bor i egne hus og leiligheter. Akkurat denne gruppen har også Høyre et tilbud til. Høyre er det eneste parti, som har en egen aktiv sideorganisasjon – Senior Høyre-