Hele Nord Norge sier nei til avgiftsøkning på fossile biler

Høyre i Nord-Norge ønsker ikke at avgiften på fossile biler skal økes før infrastrukturen er på plass i Nord-Norge slik at nordlenninger kan nyttegjøre seg av den på lik linje med resten av landet.

– Etter at forslaget fra Høyres programkomité ble kjent er det nå full fyr i Nord-Norge og det skyldes ikke dårlig vær og stengte veier, men at forslaget om avgiftsøkning på fossile biler oppleves som distriktsfiendtlig, sier leder i Nordland Høyre Grethe Monica Fjærvoll.

Bakgrunnen for at komiteen fremmer forslaget er Høyre tidligere har stemt mot et forbud på fossile biler fra 2025. Høyre ville heller bruke avgiftssystemet for å stimulere i stedet for å forby.

– Selv bor jeg i en by og er i likhet med mange andre opptatt av at staten skal bruke enda mer penger på smarte byvekstavtaler, nettopp for at vi skal kunne bidra til å redusere klimautslippene og nå Parisavtalens målsetninger, men vi må akseptere at ting tar tid, fortsetter Fjærvoll.

– I Bodø har vi gått fra versting til besting på ladestasjoner, sånn er det absolutt ikke i hele Nord-Norge og avstander mellom ladestasjoner er en utfordring som vi også tar på alvor og som sagt ting tar tid. Derfor oppleves dette forslaget som direkte distriktsfiendtlig. Manglende infrastruktur på lading og store avstander samt et ekstra tøft vinterhalvår tilsier at nye teknologiske og miljøvennlige løsninger ikke er mulig å ta i bruk i distriktene enda – det må ikke distriktene straffes for, avslutter Fjærvoll.

Nordland Høyre sammen med Troms og Finnmark Høyre vil derfor stemme mot forslaget på landsmøtet til Høyre nå i helgen.

Tidspunktet for å få endret dette på landsmøtet er heldigvis gunstig.

Når halve Nord-Norge har vært stengt på grunn av uvær i påsken vet mange flere at det å sitte i kolonne i en EL bil og 30 mil til neste ladestasjon ikke er til å leve med.