Her kan du spille inn kandidater til stortinget!

Stortinget. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nordland Høyres nominasjonskomité ønsker en bred og åpen nominasjonsprosess, og inviterer derfor alle som ønsker til å komme med innspill på kandidater. 

Klikk her for å komme til innspillsskjemaet. 

Leder av nominasjonskomiteen er Kai Henriksen. Kontakt han på kaihenriksen.mo@gmail.com eller tlf 975 83 816 hvis du har noen spørsmål.