Hilsen fra stortingsrepresentantene

Våre stortingsrepresentanter gir en oppdatering på hvordan de jobber i den situasjonen vi er i nå, og ber alle som får høre om utfordringer hos bedrifter eller andre om å komme med innspill.

Hei alle sammen

Det er en veldig spesiell situasjon landet vårt står i nå. Den største krisen siden 2. verdenskrig skal håndteres. Etter vår mening håndterer hele regjeringsapparatet med vår Statsminister og helseminister dette på en trygg og stødig måte. Godt er det også å se at det virker som om oppfatningen generelt i befolkningen er den samme.

Regjeringen har satt i verk tiltak og invitert til dugnad som omfatter hele befolkningen og har store konsekvenser for folk og næringsliv. I regjering og storting jobbes det iherdig med å behandle økonomiske «pakker» og tiltak som skal avhjelpe situasjonen. Den tredje tiltakspakken kommer fredag 27.3. Signalene er også at det kommer flere, etter hvert som konsekvensene av nedstengningen begynner å spre seg. Det er allikevel viktig å ha i bakhodet at tiltakene som settes inn bør være av midlertidig karakter, og at de kan avsluttes når krisen er over og vi forhåpentligvis klarer å få hjulene i gang igjen.

På Stortinget er det gjort endringer i bestemmelsene rundt antall møtende representanter. Dette er nå satt til et minimum (87 representanter). De fleste saker er utsatt til etter påske. Den eneste aktiviteten som foregår i Stortinget er da stort sett knyttet til behandling av saker som omhandler koronasituasjonen.

I Høyres stortingsgruppe jobbes det nå stort sett fra hjemmekontor og via nettløsninger/digitale møter. Det betyr at det er tilnærmet lik avvikling av alle faste møter som fraksjonsmøter, regjeringsmøter og gruppemøter. Begge våre fraksjoner – næring og samferdsel har gjennomført møter med organisasjoner via Teams og dette fungerer godt. Når det gjelder de lokale begrensningene som kommunene har gjort for bevegelse fra sør til nord, får vi mange innspill fra bedrifter om at dette er ei utfordring. Vi har forståelse for de lokale tiltakene, men samtidig er det viktig at vi klarer å holde hjulene i gang i de bedrifter som ikke direkte blir rammet av koronatiltak.

Det blir jo også et paradoks at heldigvis har jeg (Margunn) tilgang til leilighet i Levanger – for hadde jeg reist hjem til Brønnøysund, måtte jeg sittet 14 dager i karantene. Jonny mistet sin far denne uken, og han får ikke reise hjem til Leknes for å delta i begravelsen. Men vi forholder oss rolig til dette, for det er ikke her de største utfordringene ligger.

Fra oss representantene ellers jobbes det kontinuerlig via våre fraksjoner opp mot regjeringsapparatet med saker og tiltak for å avhjelpe situasjonen. Representantene får mange innspill fra både privatpersoner og fra bedrifter/organisasjoner. Vi er også i telefonisk kontakt med bedriftseiere for å høre hvordan det går. I Høyres gruppe koordineres innspillene av ei lita gruppe blant representantene, i denne gruppa er Margunn representert. Dere må også veldig gjerne komme med innspill hvis dere er i kontakt med bedrifter eller andre og får presentert utfordringer på grunn av Koronapandemien.

Men – Erna og Høyre står nå i frontlinjen og leder landet trygt i denne krisetiden, det skal vi være stolte av.

Ta godt vare på dere selv og hverandre og vask hendene.

Margunn og Jonny – dåkkers stortingsrepresentanter i koronaeksil