Historisk stor delegasjon fra Nordland på Høyres landsmøte

Når Høyres Landsmøte går av stabelen førstkommende helg er det med enrekordstor deltakelse med i overkant av 40 deltakere fra Nordland.

Når Høyres Landsmøte går av stabelen førstkommende helg er det med enrekordstor deltakelse med i overkant av 40 deltakere fra Nordland.

– Aldri før har det deltatt så mange, det er faktisk historisk. HøyresLandsmøte er Norges viktigste politiske verksted, særlig med tanke på at visitter i regjering. Her skal det vedtas politiske løsninger som ruster Norgefor fremtiden. En historisk stor delegasjon fra Nordland er derfor bådepolitisk viktig og gledelig, sier delegasjon- og nestleder, Grethe Fjærvoll,for Nordland Høyre,

Fjærvoll gleder seg spesielt til de politiske debattene om utenforskapog helse. I mange tilfeller har de to en sammenheng.

– Utenforskap er en av de største utfordringene vistår ovenfor som samfunn. Det kan være personer som står utenfor skole ogarbeidsliv, og som mangler sosiale nettverk. Det har store konsekvenser formenneskene det gjelder, og må derfor ha et sterkt fokus. Som politikere må vi istørst mulig grad legge til rette for at det begrenses. Utenforskap er ikkegreit. Derfor er helse viktig, både psykisk og fysisk tilrettelegging blirviktig i denne sammenheng, mener Grethe Fjærvoll

Debatten om Norges sikkerhet handler om å sikre Norges verdier ognorske interesser. Det betyr et forsvar som er riktig dimensjonert.

– Det blir en spennende debatt, for her handler detom politiske prioriteringer. For å styrke noe må man kanskje senkeambisjonsnivået andre steder, fortsetter hun.

Fjærvoll har ikke bare et brennende hjerte forNordland, hun er også sterkt forankret i Bodø-poltikken som gruppeleder forBodø Høyre. Derfor er hun ekstra stolt over at «Ny By, Ny Flyplass» kommer tilå bli hørt av hele Høyres Landsmøte.

– Det må være rom for å fortelle og glede seg over denære politiske prosjektene på Høyres Landsmøte. Vi er et parti som er bygd nedenfra.Derfor tror hun landsmøte vi sette pris på å høre om Bodø og Salten sitt storeprosjekt med «Ny By, Ny Flyplass», avslutter hun.

Følgende deltar på Høyres landsmøte fra Nordland:

Grethe Fjærvoll, Bodø
Odd Henriksen, Fauske
Margunn Ebbesen, Brønnøysund
Anita Marthinussen, Lødingen
Christine Trones, Hemnes
Liv Kristin Johnsen, Tjeldsund
Anita Lill Sollie, Rana
Trine Remman, Narvik
Hans Petter Horsgaard, Bodø
Jan-Folke Sandnes, Hamarøy
Daniel Bjarmann-Simonsen, Bodø
Elizabeth Sire, Vågan
Elisabeth Blix, Alstadhaug
Jonni Solsvik, Andøy
Kate Adolfsen-Trabelsi, Hadsel
Line Viklem Eidum, Narvik
Grete Ellingsen, Sortland
Thomas Elvebakk, Vestvågøy
Jørgen Fjørtoft, Bodø
Marius Hansen, Bodø
Eivind Holst, Vågan
Victor Berg Jensen, Evenes
Jardar Jensen, Evenes
Jim Simonsen Jenssen, Sortland
Jonny Rinde Johansen, Øksnes
Svein Erik Kristiansen, Evenes
Liv Bente Kristoffersen, Bodø
Marianne Dobak Kvensjø, Narvik
Simen Nerleir, Hemnes
Silvia Ovik, Sortland
Sture Pedersen, Bø
Monica Rolandsen-Klæboe, Lødingen
Joakim Sennesvik, Bodø
Øyvind Sivertsen, Vestvågøy
Daniel Skjevik-Aasberg, Ballangen
Bente Anita Solås, Vestvågøy
Agnete Tjærandsen, Bodø