Hjartøy foreslås som ny leder av Nordland Høyre

Nordland Høyre avholder fylkesårsmøte første helgen i november i Bodø. I den forbindelse skal det velges ny ledelse.

Ole Henrik Hjartøy fra Bodø innstilles som ny fylkesleder for Nordland Høyre. Hjartøy er 65 år og fra Bodø. Han har hatt en rekke politiske verv for Høyre opp gjennom årene. Mange kjenner Hjartøy fra sin tid som ordfører i Bodø fra 2011 til 2015. Hjartøy er avtroppende regiondirektør i NHO Nordland.

– Hjartøy kjenner fylket meget godt, og har solid politisk erfaring. Av politiske verv i dag, er han medlem av bystyret i Bodø, sier Kai Henriksen som er leder av valgkomiteen til Nordland Høyre.

Trine Remman er innstilt som ny nestleder. Hun er 39 år, fra Narvik. Remman ansees som en solid organisasjonsbygger.

– Remman er foreningsleder i Narvik Høyre og kjenner fylkesorganisasjon og menneskene godt, hun vil være en positiv kraft inn den nye ledelsen, hun er en aktiv og engasjert politiker, sier Henriksen.

Thomas Abildgaard Lehre er foreslått som gjenvalgt 2.nestleder. Han er 37 år fra Alstahaug. Han har vært nestleder i Nordland Høyre i to år.

– Med Abildgaard Lehre vil man ha noe kontinuitet i det videre arbeidet, mener Henriksen.

Diana Johnsen innstilles som ny kvinneforumsleder. Hun er fra Bodø og er 42 år.

-Johnsen har vært en del av bystyret i Bodø i den forrige perioden, hun er i dag vara til bystyret, opplyser Henriksen.

Valgkomiteen er enstemmig i sin innstilling til fylkesårsmøtet første helgen i november og mener dette er et godt lag mot et viktig stortingsvalg i 2021 og som vil utvikle Nordland Høyre videre.

For mer informasjon kontakt valgkomiteens leder Kai Henriksen mob: 97583816

Valgkomiteensinnstilling:

Ny fylkesleder: Ole Henrik Hjartøy, Bodø

Ny 1.nestleder: Trine Remman, Narvik

Gjenvalg: Thomas Abildgaard Lehre, Alstahaug

Kvinneforumsleder: Diana Johnsen, Bodø


Valgkomiteen harbestått av:

Kai Henriksen, leder

Joakim Sennesvik, nestleder

Bente Anita Solås

Elisabeth Nergaard Blix

Jim Simonsen Jenssen

Lena Arntzen