Hjelpen som trengs

Høyre tar psykisk helse på alvor.

Det er kanskje ikke like synlig, men psykiske lidelser er like skadelig for et menneske som somatiske lidelser. Det er også en utfordring for de pårørende. For meg har det alltid vært viktig at psykisk helse og forebygging prioriteres, og er det en ting regjeringen og samarbeidspartiene virkelig har levert på så er det nettopp dette.

De siste fire årene har bevilgningene til skolehelsetjenesten, helsestasjonene og andre forebyggende tjenester økt med til sammen en milliard kroner. En milliard sier kanskje ikke så mye i seg selv (annet enn at det er et høyt beløp), men dette betyr at det nå er flere mennesker som arbeider med å hjelpe ungdom som trenger det. Blant annet er det i løpet av perioden kommet 410 nye helsesøsterstillinger. Det er bra!

Det at pengene ikke øremerkes gjør også at pengene kan brukes til å finne gode løsninger som passer lokalt. For eksempel har Bodø kommune brukt midlene til å ansette en psykiatrisk sykepleier ved Bodin videregående skole. Noe som har gitt utrolig gode resultater. Regjeringen har også innført en fraværsgrense i den videregående skolen, som er med på å gjøre terskelen for å oppsøke hjelp lavere.

Noe annet som er viktig er innføringen av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Aktivitetsplikten går ut på at alle som mottar sosialhjelp har krav om aktivitet, dette kan være lavterskelsaktivitet eller tilrettelagte arbeidsoppgaver. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme hvordan aktivitetsplikten skal håndheves. Det som er viktig er at folk ikke blir passive, og slik havner utenfor samfunnet. Det å stille krav er å bry seg. Høyre ønsker ikke å gi opp mennesker. Et eksempel på hvordan aktivitetsplikten kan utøves finner vi for eksempel i Bodø, der NAV samarbeider med Bratten aktivitetspark. Tilbakemeldingene fra ungdommene som er her er positive.

For neste periode har Høyre flere løfter innen psykisk helse. For eksempel å utvide fritt behandlingsvalg slik at pasientene i større grad får bestemme hvilken behandling som passer for dem. Vi ønsker også å fortsette arbeidet med å styrke lavterskeltilbudene slik vi har gjort denne perioden. Dette hjelper ikke bare mennesker med å slippe unødvendige plager, men er også bra for samfunnet for øvrig.

Det er mye god politikk som har blitt levert de siste årene, og derfor er det viktig at Høyre får fortsette i regjering i årene som kommer.

Jørgen T. Fjørtoft,

Stortingskandidat Nordland Høyre