Høring på fylkestingsprogrammet for perioden 2019 – 2023

Programkomiteen har klart sitt høringsutkast til fylkestingsprogram for perioden 2019 – 2023.

Nå inviteres Høyre-medlemmene i Nordland til å komme med innspill til programkomiteens utkast. Programkomiteen har satt en høringsfrist på programutkastet til fredag 19.10. Fylkestingsprogrammet vedtas endelig av Nordland Høyres årsmøte 3. – 4. november 2018.

Ingen saker er for store eller små til å spille inn. Programkomiteen ønsker seg flest mulig innspill slik at programmet som fremmes for Nordland Høyres årsmøte blir best mulig.

Dersom du ønsker å komme med endringer i eksisterende tekst ber vi om at du referer til linjenummeret, og at du gir en kort forklaring på hvorfor du mener det er en god endring.

Innspill med linjenummer sendes til programkomiteens leder Beate Bø Nilsen, beate.bo.nilsen@lns.no.