Høyre i nord samles i Bodø

Vi samles i Bodø på Scandic Havet 21. til 23. april. Hold av helgen og meld deg på.

Helgen kommer til å ha fokus på valget, og hvordan vi sikrer fire nye år i regjering med Erna som statsminister.

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.

Tentativt:

Fredag 21. april

  • Nordområdekonferanse/Kandidatsamling kl 10.00 — 18.00
  • Fylkesstyremøte kl 18.00 — 20.00

Lørdag 22. april

  • Fylkesstyremøtet fortsetter kl 09.00 — 11.00
  • Kampanjesamling (plenum) kl 12.00 — 19.30

Søndag 23. april

  • Kampanjesamlingen fortsetter kl 9.00 -12.00

PÅMELDING HER