Høyre ønsker tidlig innsats mot psykiske helseutfordringer

Psykiske helseutfordringer er økende blant befolkningen. Alle mennesker opplever psykiske helseutfordringer en gang i livet, og vi ser at Nord-Norge ligger på landstoppen i psykiske helseutfordringer blant ungdomsskoleelever.

Høyrekvinnene i Nord-Norge var i helgen samlet i Narvik for politisk skolering. Flere tema ble tatt opp i løpet av helgen, men mest fremtredende var foredraget om psykisk helse.

Psykiske helseutfordringer er økende blant befolkningen. Alle mennesker opplever psykiske helseutfordringer en gang i livet, og vi ser at Nord-Norge ligger på landstoppen i psykiske helseutfordringer blant ungdomsskoleelever. Skal vi lykkes med å snu denne utviklingen, må tidlig innsats også gjelde psykisk helse, derfor ønsker Høyrekvinnene i nord å øke den forebyggende innsatsen.

Høyre vil:

  • Jobbe for en god skolehelsetjeneste som treffer elevene der de er.
  • Bekjempe mobbing i skolen og andre steder der unge ferdes, også på internett.
  • Bedre samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner, for å synliggjøre aktiviteter i nærområdet.
  • Sørge for at alle barn og unge får tilbud om minst en fritidsaktivitet.
  • Videreutvikle bibliotek og kulturhus som sosiale møteplasser.

Høyrekvinnene i Nord-Norge oppfordrer fylker og kommuner til å rette innsatsen mot psykiske helseutfordringer i befolkningen. Alle politikere har et ansvar for å løfte debatten og være med å sette dagsorden i sin kommune.


For mer info kontakt:

Kvinneforumslederne Hanna K. Bakke-Jensen mob: 90013381 eller Elisabeth N. Blix mob: 48129583