Høyre ønsket ikke nasjonalpark

Fylkestingsgruppen til Høyre mener en nasjonalpark på Lofotodden er et steg i gal retning. Og at ulempene er større enn fordelene.

– Lofoten har tatt vare på unike landskap i århundrer. Derfor kommer stadig flere turister til Lofoten. Dette skjer uten nasjonalpark i regionen. Vi bør også se framover. En nasjonalpark kan en gang i framtiden legge begrensninger på utviklingen, sa Bente Anita Solås (H) fra Gravdal.

Blant innbyggerne i Moskenes er meningene derimot meget delte. I folkeavstemningen sa 58 prosent nei, 41 prosent ja til parken. 44 prosent av de stemmeberettigete deltok. Høyre mener grunneierne overkjøres.

– 60 prosent av det totale arealet blir vernet. Noen fordeler er det, men ulempene med nasjonalparken er større, sa Turid Willumstad (H)

Les mer om saken i lofotposten.no (plussak)