Høyre prioriterer samferdsel

Høyres alternative fylkesbudsjett i Nordland foreslår å bevilge 200 millioner mer til veisatsing i forhold til fylkesrådets innstilling.

– Vi finansierer veisatsingen med å omprioritere midler fra et alt for kostbart nytt fylkesbygg i Bodø, opplyser Høyres gruppeleder Kai Henriksen

De handler om prioritering av det viktigste først, og at det fins et stort økonomisk handlingsrom for å gjøre noe med etterslepet på vei i Nordland. Men da må fylkesrådet tørre å gjøre prioriteringer,

– Vi har et fylkesråd, bestående av Ap, Sp, Krf og Sv, som er mer opptatt av å klage på regjeringen fremfor å prioritere etterslepet på fylkesveiene de har ansvaret for, mener Henriksen.

Nordland Fylkeskommune har et etterslep på fylkesveiene på hele 8,7 mrd kr.

For mer info kontakt Kai Henriksen mob: 97583816